Seanfhocail (Sprichwörter auf Gaelisch)

DALRIADA FOREVER! DALRIADA GO BRÁCH!
A nation without a language is a nation without a soul: Tír gan Teanga, Tír gan Anam.
In the land of the blind the one-eyed man is king: I dtír na ndall is rí fear na leathshúile.
Hunger is a good sauce: Is maith an t-anlann an t-ocras.
Wine is sweet, but paying for it is bitter: Is milis fíon, ach is searbh a íoc.
Wine divulges truth: Scilidh fíon firinne.
It's a small world: Is beag an domhain é.
A man is better than his birth: Is fearr fear a chiniud.
The man with the boots doesn't mind where he places his foot: Is cuma le fear na mbróg cá leagann sé a chos.
All beginnings are weak: Bionn gach tosu lag.
Don't sell your hen on a rainy day: Na díal do chearc lá fliuch.
He is loud of voice and small of deed: Is ard glór agres is beag gníomh í.
A young man lazy, an old man poor: Fear óg fallsa - seanfhear bocht.
May you enjoy your new life: Go maire sibh bhur saol nua.
So long for now: Slán go fóill
Better late than never: Is fearr go mall ná go brách.
Intense is not lasting: Ní bíonn trían buan.
Truth is often bitter: Bíonn an fhirinne searbh.
Death is lasting sleep: Codladh buanan bás.
The juice of a cow is good, alive or dead: Is maith sú bó, beo nó marbh.
Time is a good story teller: Is maith an scéalaí an aimsir.
Work is better than talk: Is fearr obair ná caint.
Food is not better than sense: Ní fearr bia ná ciall.
There is no feast compared with a roast and no torment compared with marriage: Ní féasta go rósta agus ní céasta go pósta.
Love, Loyalty, Friendship: Gra Dilseaght Cairdeas
Drink it up and don't let it come back: Caith siar é agus ná lig aniar é.
Health! Sláinte
Prost! Slainte bha
Here's health to the men, and may the women live forever! Sláinte do na fir agus go maireadh na mná go brách!
Health and Long Life! Sláinte Is Saol!
No Smoking: Ná Caitear Tobac.
Best of Luck! Adh Mór ort!
Best Regards (Salutation for a letter): Le Meas Mór
Blessings: Beannachtaí.
Friend (a spoken and written salutation, equivalent of Dear Sir): A Chairde
Innisfáil: Isle of Destiny (This is an ancient poetic name for Dalriada)
Common Greeting (Literally "a hundred thousand welcomes"): Céad Míle Fáilte
An informal gathering with music, dancing etc.: Ceilidh
Judgement Day: Lá an Bhrátha