Första sidan

fotogalleri

Knudepunkt 99 i Danmark.

Middagen 24 april '99. Arr. Galadrim

Lyktsken 18-24 Juli '99. Arr. Galadrim

Lyktskenskansliet Blandade bilder '98 - '99.