TVÅ BYALAG

För två år sedan instiftade man i Askevall det första byalaget, enligt samma modell som i grannbyarna. Tangband Gode valdes till dess ledare och talesman, åldermannen. I byalaget ingick även den unge Udar av ätten Fura, Halvljot Lie samt den gamle tjurgubben Ule Gråm. Därtill den vackra tösen Lea av Högvallaätten. Ett halvt månvarv senare återkom den populäre farmannen Eymar Frisk till Askevall. Kort efter sin ankomst fick han Halvljots plats i byalaget.

Året gick och byn växte så det knakade. Byalaget hade många bestyr, och somliga muttrade om att det var en kvinna med, ty så var det inte i någon annan by man kände till. Så en dag vandrade en ung och trevlig man in i byn. Svalting var hans namn, Aske Svalting från Västanborg. Han gjorde en storartad entré i Askevall och blev mycket populär. Han fick mer och mer inflytande och kom allt närmare en plats i byalaget.

Men allt var inte frid och fröjd. Under det senaste halvåret hade Amund Gulle, storbonden av Brestebaneätten, samlat fyra av sina bekanta till att bilda ett byalag. Syftet var att ta över ansvaret för Askevall och häradet och få Tangband att lägga ner sitt byalag, som ändå så sällan var folket till förnöjelse. Allt gick som det skulle, i tystaste hemlighet, och de fick allt fler tysta anhängare, främst på gårdarna utanför Askevall. Tangbands största stöd fanns i byn eller strax omkring denna. Men en dag nådde ryktet Tangbands byalag, man gissar att det var genom en av Eymars många kontakter och ivriga samtal, och det hela blev allmänt känt.

Motståndet mot Tangbands byalag har vuxit sedan dess och Amunds byalag har lyckats få till stånd en omröstning om vilket av de två byalagen som skall styra. Omröstningen skall hållas den elfte tinge i gröne, då Vintborgs lagman Vermund Grytte är i byn.

För att få mer stöd hos folket lade Tangband fram förslaget att den populära Aske Svalting skulle gå med i Tangbands byalag och ta flickan Leas plats, ty det tycktes opassande med en kvinna i byalaget, och det var en faktor som minskat förtroendet för Tangbands byalag. Efter det att en omröstning hade hållits gick förslaget igenom, och den enda kvinnan i byalaget fick ge plats åt Aske Svalting, vilket självfallet medförde att många av byns kvinnor blev trilska. Nu kämpar båda byalagen för att få folket på sin sida och utgången är mycket oviss.