ATT ANGE TID OCH ÅLDER

     "Tumme, när gifte du dig med Ingerun?" frågar den lilla odågan Iva och slår sig ner på bänken bredvid Tumme där han och hans son Udar sitter inne på Aftonlyktan och vilar upp sig med ett var sitt stop öl efter ett långt arbetspass bakom släden. Det är ett glas efter kvällsvard en kylig öle i töe. Tumme och Udar har fraktat timmer från Fura gård in till Askevall.
     "Ja du Iva, det var många år sedan. Mången nymåne har firats sedan den dagen och mången rättedag har passerat."
     "Ja, det vet jag. Men när var det mer exakt?"
     "Hm, låt mig se, Vi hade just byggt ladan och bryggarstugan hemma på Fura gård. Jag var inne på mitt tjugofemte levnadsår, ja, jag var ju ganska gammal när vi gifte oss." Tumme kliar sig i skägget och försöker återkalla sitt minne.
     "Men om du vet hur gammal du var borde det väl inte vara så svårt att veta när det var? I vilket månvarv var det?"
     "Ja, det var soligt och löven på träden var nyutslagna och färska, som sig bör, och det var självfallet på tinge. Jag är nästan säker på att det var den andra tinge i groe, ty vi vägrade att gifta oss samtidigt som Gärdar och Ärlavi Tungste, ty släktfejden hade blossat upp då som nu, i och med dråpet på gamle Fastulv. Det borde alltså ha varit, få se nu, jag är väl inne på mitt femtiofjärde levnadsår nu inte sant?" Tumme ser på Udar med frågande blick, inte det lättaste att hålla reda på, alla dessa år.
     "Jag tror det Tumme, om du inte har räknat fel någonstans på vägen. Det var i alla fall det vi firade dig för sista nye i snöe, och sedan dess har du väl inte blivit mycket äldre?" upplyser Iva snabbt.
     "Ja det stämmer kanske. I så fall borde det ha varit den andra tinge i gröne år, uhum… Udar, du kan det där med att räkna, själv förstår jag mig inte på siffror."
     "Jo tack far, jag har märkt det. Det skall ha varit år 578, om du nu räknat din ålder rätt." inflikar den kvicktänkte Udar och ler ett litet spefullt leende.
     "Ja, det har du rätt i min pojk, det var det! 578! Hm, det var en kall vinter det året$vill jag minnas. Jag hade smitt isskenor åt Faste och Gyrid, alltså inte min mor Gyrid, utan Gyrid
Kynne, och de åkte dagarna långa nere på dammen, ända till Faste druttade i en vak en vacker dag i töe. Hoho, jag kan se honom framför mig ännu när han kom stapplande in i stugan. Som han huttrade! Det dröp vatten om stackarn och efter det fick han ligga till sängs i två fyrander. De ända gångerna han gick upp var på ölekvällarna. Ja, han började bli förtjust i öl redan då den stollen. Han borde ha insett vad ordspråket vill säga: Vid första stopet dricker mannen öl; vid andra stopet dricker ölet öl; vid tredje stopet dricker ölet mannen." Tummes blick är riktad på Iva, men den ser trettio år bakom henne.
     "Ja, när jag får en man skall jag allt se till så att han inte dricker mer än ett stop öl på öle. Det är inte bra med öl, se bara på de som kommer dragandes till Aftonlyktan för jämnan. En sån karl vill jag då inte ha!"
     "Vad är det jag hör? Stackars den karlslok som gifter sig med dig lill-Iva! Han kommer inte få det lätt han! Iva, din lilla surkärring, du borde varit en bortbyting du." Det är Ule Gråm som kommer instormande med snö och modd upp till brokorna och med pillemarisk min i det ovårdade, men trankila anletet.
     "Ule, slut upp med det där, var inte så elak. Hon vill ju bara gott!" påpekar Udar med uppfostrande röst.
     "Jaja, Udar, du förstår väl att jag bara skojar med ungen." Ule slår sig ner, tar en ordentlig klunk av Udars öl och rycker samtidigt retsamt Iva i håret medan Udar har ögonen på stopet och dess snabbt reducerade innehåll.
     "Jag förstår faktiskt. Och jag förstår även att det inte finns många män som är mig värdiga, inte här i trakten i alla fall! Men en dag skall det komma en prins på en vit springare, och han skall minsann inte gå till Aftonlyktan varje kväll och han skall aldrig somna på golvet med ett ölstop under huvudet! Och inte skall han bo hos svinen heller för den delen!" Iva har rest sig upp och visar med yviga gester sitt förakt för vanliga karlar.
     "Vad då bo med svinen och somna på golvet på Aftonlyktan! Är dit mig du syftar på din lilla valp. Kom hit så skall jag kittla dig tills du kommer på andra tankar din lilla rackare!" utropar Ule med spelad ilska.
     "Haha, försök och fånga mig då Ule, din gamla get!" Skrattar Iva och tar ett skutt närmare dörren.
     "Nä nu!"
Ut ur Aftonlyktan och bort i den yrande snön far en vilt skrattande Iva i full fart med den ystre Ule tätt i hälarna.
     "Jaha, då var det dags igen. Det var ju trots allt några glas sedan de jagade varandra sist. Den där Ule blir aldrig gammal, trots att han är bland de äldsta i byn. Låt oss bringa ljus över ungdomens glada dagar!" Tumme höjer uppmanande sitt stop.
     "Ljus över ungdomen och över denna helgade dryck, i flydda och i kommande tider!" instämmer Udar, höjer stopet och tömmer det.


Den kalender som används i Askevall idag kallas den andra kalendern. Året är indelat i sex månvarv, tiden mellan två fullmånar. Dessa benämns snöe, töe, groe, gröne, skörde och blöte. Varje månvarv är uppdelat i fjorton fyrander, vardera om fyra dygn. Således är ett månvarv 56 dygn långt. Mellan varje månvarv ligger dessutom en dag kallad månedag. Denna dag ingår inte i fyranden utan är en fristående dag som återkommer vid varje fullmåne.

På denna dag hyllar man ljuset och festen är en bön om att ljuset skall komma tillbaka till månen, den slocknade solen. Ett arkendiskt år är således 4 dygn x 14 fyrander x 6 månvarv + 6 fristående månedagar = 342 dygn och börjar första dagen i snöe. Detta stämmer dock inte exakt och man tvingas därför lägga in en extra dag emellanåt, kallad rättedagen.

Fyranden är som sagt fyra dygn lång. Dygnen kallas nye, tvage, öle och tinge. Fyranden börjar med nye, som följs av tvage, dagen då det är sed att tvätta sig mer eller mindre noga. Öle har enligt legenderna gett sitt namn åt den heliga drycken öl, då det var på öle man för första gången drack av denna underbara dryck.

På ölekväll bör man åtminstone dricka ett stop öl, även om man är barn. De flesta lindebarn får suga på en tygbit med en knut på som man doppat i öl. De flesta anser dock att barn inte skall berusa sig förrän de påbörjat sitt sextonde levnadsår och därmed blir vuxna.

Efter öle följer tinge. Denna dag är något av en vilodag då man inte skall arbeta med tunga kroppsarbeten. På morgonen sover man ofta längre än vanligt, kanske beroende på att ölekvällar tenderar att bli lite senare än andra. Det är endast på tinge man får hålla ting i byar och städer, men detta sker dock inte varje tinge. Tinge är även den allmänna marknadsdagen.

Kort tid anges i glas, syftande till timglas. Det går för enkelhetens skull 24 glas på ett dygn. När man anger tid utgår man ofta från bestämd tid på dygnet. Ett glas efter kvällsvard (kl. 18), är alltså klockan 19. Andra givna tidpunkter är morgonmål (kl. 06), middag/dagvard (kl. 12) och midnatt (kl. 24). Skymning och gryning förekommer också, men dessa varierar beroende på vilken tid på året det är. Observera att begrepp som klocka, timme, vecka och månad inte förekommer. Att årets längd på Rodin skiljer sig från årets längd på jorden medför en åldersförskjutning. För att räkna ut din rolls ålder utgår du från din egen ålder. Denna tillåts variera max 20%. Skall du modifiera din ålder på detta sätt, d.v.s. spela yngre eller äldre än vad du egentligen är, måste du se till att den erhållna åldern är trovärdig och att du har förutsättningarna att få det att se naturligt ut.

När du har din modifierade ålder räknat i jordår är det dags att konvertera den till arkendiska år. Det gör du genom att lägga på 7% (365/342) på åldern. Du har nu din modifierade ålder räknat i arkendiska år. Dock räknar man i Arkondor inte avslutade levnadsår, utan påbörjade. Således måste du addera ett år till åldern för att få det levnadsår som din roll nu är inne på.

Exempel: Robinson-Kent är 30 år gammal, men han ser ut att vara äldre och skall spela far till en god vän, Robinson-Lelle, 16 år. För att det hela skall vara trovärdigare bestämmer han sig för att spela äldre än vad han egentligen är, då han har de förutsättningarna utseendemässigt. Således ökar han sina 30 år med 20% och får då åldern 36 år. Han räknar sedan ut åldern på sin roll, Tredske-Rökskägg Fule, och lägger då till 7% till sin modifierade ålder. Han får då 36x1,07=38,5 arkendiska år. Därefter adderar han 1 år till åldern och får 39,5 påbörjade arkendiska år. Tredske-Rökskägg är alltså i sitt 39:e levnadsår, vilket han helt korrekt kan skryta med under Lyktsken.