ATT ANMÄLA SIG

Informationen om att anmäla sig på sida 13 i första utskicket är inte längre helt aktuellt. Priset för Lyktsken är nu 680 kronor och absolut sista inbetalnings. Detta betalas på postgiro till 695 696 - 5 (den glade munken). Om man ändrar sig och vill dra sig ur kan man göra det fram till onsdagen den 12:e maj. Vi kommer dock att ta en administrativ avgift på 100 kronor som inte återbetalas.

Alla skall anmäla sig på en egen postgiroblankett. Glöm inte namn, adress, telefonnummer och personnummer, samt eventuellt e-post. Skriv om möjligt även med roll och vilken grupp/familj du tillhör. Oläsliga eller ej fullständiga blanketter betraktas som generösa bidrag.