ARBETE OCH UMGÄNGE

Att ha ett arbete är nödvändigt. Har man inget arbete tyder det på att man helt enkelt inte duger någonting till. Att utföra de dagliga sysslorna på gårdarna räknas inte riktigt som arbete utan som plikt och rutin. Men är man dessutom hantverkare eller har något annat speciellt yrke är man stolt över sin färdighet och är därför mån om att utföra ett riktigt gott arbete. Naturligtvis varierar graden på effektivitet, skicklighet och snabbhet, men överlag är arbetsmoralen hög. Förutom yrkesstoltheten finns ingen större åtskillnad mellan bondfolk, hantverkare och folk som säljer tjänster. Det är rikedomen som avgör statusen dem emellan.

Att umgås med fränder och vänner utan att arbeta hör till ovanligheten. Det finns ingen anled-ning till att sitta och prata strunt utan att arbeta. Man färdas heller inte fram och tillbaka till gårdar-na eller till byn om man inte har något viktigt ärende, och när man väl tvingas resa försöker man utföra så många ärenden som möjligt. Den som tar sig för att åka in till byn från gårdarna eller tvärt om brukar dock passa på att umgås och träffa sina nära och kära och stanna över natten, varför det är vanligast att man reser från öle till tinge. På så sätt kan man närvara både på ölekvällen och på den eventuella marknaden, tinget eller tingslekarna som hålls på tinge. Vid större festligheter tillå-ter sig de flesta att lägga arbetet åt sidan en stund, men allra helst förenar man nytta med nöje.