ARBETSMETOD

Det system som vi använder oss av till uppsättningen är både demokratiskt i viss mening och hierarkiskt i en annan. Överst i pyramiden sitter de fyra projektledarna: Tim Kinali, Ki Sandholm, Mikael Enmalm och Oskar Åslund. Där fattas alla beslut gemensamt - om det rör sig om stora frågor - och vi tar inte beslut förrän alla är överens. Detta kan medföra att diskussionerna ibland blir långa, men å andra sidan så kommer alla att vara helt överens om att det bästa beslutet är fattat varje gång och modellen har även gjort gruppen väldigt samkörd. Rör det sig om mindre frågor brukar det räcka med att två av projektledarna kommer överens, och yttersta småfrågor avgörs individuellt utan samrådan. Detta gör att det för vissa frågor kan ta tid för deltagaren att få svar, medan andra går väldigt snabbt. Helt beroende på vad det är för fråga.

Under denna demokratiska grupp finns undergrupper, såsom exempelvis byggruppen och skribentgruppen. Vissa grupper består av en person eller ett par, andra av ett tiotal. Dessa grupper får direktiv och uppgifter av projektledningen, och är redovisningskyldiga inför projektledarna och arbetar som egna enheter. Inom grupperna kan de vara olika organiserade.

I projektledningen har Ki och Oskar som största uppgift att se till det mer dramaturgiska och spelmässiga på Lyktsken. Mikaels och Tims huvudansvar är allt som rör projekt och organisation. Tim är även sällskapets webmaster. Dessa gränser är väldigt flytande, men kan i alla fall stå som en liten riktlinje för vem som svarar bäst på vilka frågor.

Vi vill slutligen påpeka att projektledningen är en enhetlig grupp av ansvarsområden, mer än fyra individer med skilda ansvar. Därför kan det kan ibland verka lite rörigt med vem som gör vad i projektledningen. Undergrupperna får man bäst kontakt med genom projektledningen.