AUTENTICITET

Med Lyktsken avser vi skapa en levande kultur och ett fungerande samhälle. En värld som står på egna ben. Att bygga upp en fristående värld utan förebilder är både svårt och fruktansvärt tidskrävande, näst intill omöjligt. Därför har vi valt att utgå ifrån europeiskt 1100-1200-tal, och sedan byggt vidare från denna grund. Slutresultatet är en blandning inspirerad av vikingatid, högmedeltid, senmedeltid och fantasylitteratur. Konsekvensen är en helt fiktiv värld, som skall ge deltagarna en specifik känsla. Vad avser vi då med autenticitet och tidsenlighet i spelet? Då vår värld är ett sådant hopkok av fantasi och olika historiska perioder, är det svårt att tala om historisk korrekthet, snarare borde vi tala om själva spelets korrekthet eller arkendisk autenticitet.

Vad gäller allt världs- och utrustningsmässigt skall man alltså utgå från de texter som återfinns i utskicken. Dessa kommer dock inte kunna vara helt omfattande, så där inget annat nämns skall man utgå från europeiska 1100-1200-tals förebilder. För att omöjliggöra missförstånd bör man kontakta oss om frågor uppstår.