BARNAFÖDSEL

"Då nytt liv föds ur en kvinnas sköte är det tomt. Intet förnuft det äger, och fritt från bekymmer och begär det är. Ej heller en egen själ den nye har, sårbar den dyrbare är, likt en olåst kista i trollens skog. Världens eländigheter har ännu inte slagit rot i den oskuldsfulles hjärta. Ej heller har den Svarte varit där och sökt med sina mörka, vidriga klor, och trollen som ständigt trånar efter nyfött barnkött och människobarn har ännu inte kommit det när. Således måste barnet skyddas från all ondska och världslig eländighet, till dess ljuset skänkt en del av sin heliga helhet till barnets hjärta, en själ att växa och ta form.

Under första fyranden skola barnkammaren aldrig vara mörk, och ingen man skall vistas därinne. Fönster skall hållas stängda och skyddas mot trolldom och ondska med örter och järn, likaså dörren, som endast skall korsas av en nytvagad kvinna, bringemor. Fadern skall bege sig ut på lindegång i en fyrand och finna barnets namn. Är det en flicka skall han rida, är det en pojke skall han gå. Han skall förtälja för var man och kvinna han möter, att han söker namnet till sitt barns själ och lindor till dess kropp, och de skall alla skänka honom en linda av linne och det namn de först kan tänka på. Han skall bjuda in till barnasyn och sprida vetskapen om den nyes ankomst till Rodin bland fränder, vänner och andra. Intet skall fadern äta på, som han inte blivit skänkt. Om barnet avlider under denna fyrand skall ingen det få veta. Moder och bringemor skall hålla det rent tills barnasyn är kommen.

När fadern sedan återvänder till barnasynen, en fyrand efter barnets födelse, skall alla vara samlade utanför barnkammardörr, som skall slås upp av bringemor. Fadern skall först träda in och skänka barnet det namn ljuset skänkt honom under lindegången. Han skall klä barnet i den första av de skänkta lindorna. Sedan skall var frände, i tur och ordning, ta barnet i sin famn, förtälja den dess namn och knyta var sin linda kring dess kropp, till dess kroppen är täckt och var frände hälsat den nye. Denna fyrand skall dörr och fönster stå olåsta, då alla äga rätten att beskåda den nyfödde och de skall ock skänka en bit mat till dess moder. Barnet har nu påbörjat sitt första levnadsår och skall leva sitt liv så länge ljuset så bjuder.

Skulle barnet finnas dött vid barnasynen skall det hela fortlöpa som givet, men efter barnet fått sitt namn och sina lindor skall det bäras ut på gårdsplanen för att där möta de renande eldslågorna och askan skall spridas i dödsgläntan följande dag. Intet skall fadern äta eller säga under dessa två dagar, ty han valt fel väg under lindegången och han givit fel namn under barnasynen. Hans oduglighet har straffat sig och han skall minnas den resten av sitt liv."

- Ur De vintborgska traditionerna i skrift skriven av Anund Glömme -