ATT BRINGA LJUS

"Låt oss bringa ljus över kärleken, ungdomen och denna helgade dryck, ölet!"
"Ljus!"
"Låtom oss bringa ljus över detta ständiga och saliga ljusbringande!"
"Ljus!"
"Låt oss bringa ljus över ljuset!"
"Ljus!"

I arkendisk tradition förekommer inga skålar. Ordet skål betyder inget annat än ett djupt kärl. Istället för att skåla säger man i Arkondor att man bringar ljus över något. Detta är en sed som hör varje högtid och var festlig tillställning till. Då någon höjer sin bägare och låter bringa ljus över någon eller något svarar alla med att höja sina bägare och instämma med ett rop: ”Ljus!” varefter alla tar en rejäl klunk. Det anses mycket ohövligt att inte instämma då någon låter bringa ljus, eller att bringa ljus vid ett tillfälle då någon i närheten inte har möjlighet att instämma eller då någon har tom bägare.