BUDGET

Utgifter

Administration, 16 000:-
Inkluderar telefoni, kontor för 4000 kronor fram till mitten av augusti samt datorer, kopiator och annan kontorsutrustning.

Utskick och marknadsföring, 52 000:-
I stort sätt kan man säga att alla pengar går tillbaka till deltagarna här. Det rör sig om utskick, porto och även viss marknadsföring som också deltagarna kommer att få igen helt.

Logistik, 27 000:-
Bensin är dyrt. Resor till grupperna före Lyktsken, rekning av området samt resor för att visa och lära ut blankvapensystemet. Dessutom resor till möten med sponsorer och bidragsgivare.

Hygien och säkerhet, 17 000:-
Vattentank, försäkring, sanitet och sophämtning.

Livsmedel, 88 000:-
Mat i form av råvaror och dryck till 400 deltagare i fem dagar. Förvaring ingår också i posten.

Scenografi, 53 000:-
Hus skall byggas och resas. Staket skall uppföras och andra byggnationer skall göras. Dass skall spikas, uthus förfärdigas och verktyg slitas.

Rekvisita, 38 000:-
Arkendiska mynt och attiraljer. Tunnor till bad, rep, skyltar på vägarna och liknande. Gränsen mellan rekvisita och scenografi är dock inte speciellt stor.

Övrigt, 40 000:-
Runt tio procent av budgeten.

Löner och arvoden

Löner och arvoden, 140 000:-
Fyra i projektledningen arbetar heltid med lön drygt två månader före evenemanget. Dessutom tillkommer arvode och ersättningar till med medarbetare.

Sökt anslag för löner, 140 000:-
Dessa pengar söker vi förmodligen från Stiftelsen Framtidens Kultur, och berörs alltså av varken Sveroks pengar eller deltagarnas anmälningsavgifter. Alternativt försöker vi söka dessa medel på annat vis.

Detta går alltså på plus minus noll. Om vi inte beviljas detta anslag, eller inte kan skaffa fram pengarna på annat vis, kommer vi att ta ut pengar i form av förmåner. Alltså ersättning för mat, bussresor, lajvutrustning och dylikt, som nu bekostas av oss privat. Detta gäller alltså bara om vi inte får fram lön.

Inkomster

Beräknade deltagaravgifter, 274 000:-
400 deltagare betalar 685 kronor. Detta utgör basen av våra inkomster. Detta drygas ut av anslag från ett antal av Sveroks distrikt. I skrivande stund har vi bara fått besked från två av distrikten, men vi har sökt hos fyra till plus Örebrogruppen.

Redan beviljade anslag, 57 000:-
Sverok Stockholm, 25 000:-
Sverok Svealand, 32 000:-