Två Nytegshus som användes under Högting till Skänkstuga och Ölstuga.
Dessa ägs för närvarande av Lilla Gillet. Ritningar finns här.