Endel av byn under lajvet Högting. Det vänstra huset är byggt efter dessa ritningar. Det högra är av spontat virke och ritningarna till det finns här.