Det vänstra huset är byggt medhjälp av bakar. Det högra är spontat.