Korsvirkes hus i Ystad. Lite fakta om korsvirkeshus finns här.