Vikingahyddan "Kettil"

Denna ritning är hämtad från artikeln Vikingahyddan "Kettil" i nummer 27 av StrapatS. Artikeln är skriven av Jonas Nelson, det är också han som har gjort illustrationerna. Vi ansvarar inte för eventuella konstruktionsfel. 
Här finns två teckningar på större hyddor.


Börja med att snickra ihop 6 stycken rätvinkliga (mycket viktigt) takbitar enligt figur 1. Observera att varannan planka skall vara ca 30 cm längre. Se också till så att reglarna A och B hamnar lika långt från kortsidorna på alla 6 bitarna, då spelar det sedan ingen roll hur du sätter ihop huset - alla bitar blir identiska. 

Karva eller såga ut små jack vid taknocken så att bitarna kan resas mot och passas in i varandra så som figuren visar. 

Res sedan takbitarna mot varandra i önskad vinkel och bygg ihop gavelhalvorna enligt figur 2 genom att spika fast olika långa plankor not regeln C. Att gavlarna är delade beror på att de skall gå att frakta på ett biltak, men om du vill kan du förstås bygga dem i ett stycke. 

Rita nu med penna hur gavelplankorna skall sågas till för att passa in under taket, och spika fast regel D (se figur 3) ca 3 cm (eller hur tjock regel A nu är) innanför denna kant. Såga sedan längs linjen. Bygg nu den andra gavelhalvan på samma sätt. 

Såga ut hålen a och b så att de passar för reglarna A och B (se figur 1 och 3). På detta sätt kan gaveln placeras vart man vill längs husets långlinje. Om man vill kan man alltså få ett rejält takutsprång att placera packning under. 

Bygg nu gaveln på ”dörrsidan” genom att helt enkelt utelämna de 3-4 längsta plankorna på varje halva (se figur 4). Dörren gör du av en bit tyg som du fäster i överkanten med häftstift. 

Måla eller betsa nu alla bitarna med en lämplig färg. Dels blir det snyggt, dels skyddar det träet mot möggelangrepp. 

Så, nu återstår bara att kunna fästa gavlarna mot takbitarna, vilket du gör genom att slå i märlor i reglarna A-D på strategiska ställen. När du sedan reser huset fäster du gavlarna mot taket med snören eller ståltråd i mälorna. Du kan också slå ner ett par käppar i marken som figuren ovan visar. 

Skulle det mot förmodan regna in längs skarvarna mellan takbitarna kan man tejpa längs skarvens insida med kraftig pakettejp. 

Här kan du se en större bild av ritningen.


Livesällskapet Galadrim
Sidan anpassad för 800x600
eller mer och 16k färger.
Skapad av Tim Kinali och Daniel Brogren