SÅ HÄR GÖR DU: STEG FÖR STEG
1. Montera samman bottenrambjälkarna med bottenrundstavarna (fig 1).
2. Spika ihop väggsektionerna om ca halva väggar (8-9 plankor). (fig 2)
3. Ställ på väggstolparna (fig 3) och montera väggsektionerna i skårorna mellan stolparna. Sätt fönster och dörr där ni vill ha dem.
4. Montera på toppramen. Ofta är den svår att få på, men lätt raspning av hålen hjälper.
5. Spika ihop och ställ upp takstolarna. Lucksidan vid loftet. (fig 4)
6. Spika ihop loftet i två sektioner. Ett höger och ett vänster. Såga ut enligt ritning. (fig 5)
7. Montera och knacka ihop loftsektionerna vilandes på takstolarna i loftets ytterkant. Skjut därefter in bärreglarna under. Först nu kan man sitta, gå eller stå på loftet.
8. Spika ihop taksektionerna enligt ritning (fig 6) och montera ihop dem två och två med vinkeljärn el. dyl.
9. Lyft upp de ihopmonterade taksektionerna på taknocken.
10. Spika fast saker som kappor och tätningslister.
11. Betsa och tjära väggar och tak.
12. Betsa och montera dörr, fönster- och loftluckor.

Skalan är inte rätt inte rätt.