Byggsidan

På dessa sidor kan du finna hjälp då du ska bygga ditt eget mobila lajvhus. Det finns vissa ritningar som använder spontat virke. Vi uppmuntrar inte er som skall deltaga vid Lyktsken att bygga dessa som boningshus. De ritningarna är med för att de ger inspiration och idéer och man kan i vissa fall bara byta ut det spontade virket mot något annat.

Viktigt
Det behövs mer material till denna sida, har du en gammal ritning hemma skicka över den så här. Vi ansvarar inte för eventuella skador eller ekonomiska förluster p.g.a. innehållet på dessa sidor.

Ladda hem hela hemsidan (zip-fil 3,1MB)
Ladda endast hem texten (zip-fil 31KB)
 
Dagens tips


Livesällskapet Galadrim
Sidan anpassad för 800x600
eller mer och 16k färger.
Skapad av Tim Kinali och Daniel Brogren