EKEBÄCKS HISTORIA - INNEHÅLL

 • Tiden före år 60 e.e. - Stammarnas tid

 • År 60 e.e. - Hosasserska riket grundas

 • 140-talet efter enandet - Det Stora Kriget och folkvandringarna

 • År 250 e.e. - Västerland växer

 • År 270 e.e. - Arkendernas intågande

 • År 290-talet e.e. - Askevall grundas

 • År 314 e.e. - Västerland slår tillbaka

 • År 374 e.e. - Rikena slås samman

 • År 490-talet e.e. - Ekebäcks bybyggelse ökar

 • År 497 e.e. - Branden på Stortuna

 • År 502 e.e. - De mörka åren börjar

 • År 510 e.e. - Ljuset återvänder

 • År 521 e.e. - Ätten Lodbrok anländer

 • År 524 e.e. - Finnbogeföraktet stegras

 • År 526 e.e. - Aske kommer och Finnbogingarna flyttar

 • Gröne år 529 e.e. - Andra branden på Stortuna

 • Groe år 582 e.e. - Red Hamedräpes förräderi

 • Töe år 599 e.e. - Knektar rekryteras

 • Snöe år 600 e.e. - Den kallaste snöe i mannaminne

 • Töe år 600 e.e. - Meddelandet

 • År 601 e.e. - Hjortdjurens insjuknande

 • Blöte år 601 e.e. - Vamund Skäktesköld dör

 • År 602-604 e.e. - Det fruktansvärda Skuggkriget

 • Tidig snöe år 605 e.e - Lagmannen beordrar ett byalag

 • Sen snöe år 605 e.e. - Friherre Amund blir mördad

 • Töe år 605 e.e. - Främlingar från väster

 • Tolfte tinge i töe år 605 e.e. - Åldermanskanditerna väljs

 • Nionde fyranden i gröne år 605 e.e. - Ime Lodes olycka

 • Tolfte tvage i gröne år 605 e.e. - Budet om grevens ankomst

 • Trettonde nye i gröne år 605 e.e. - Ime Lodes oväntade beslut

 • Trettonde fyranden i gröne år 605 e.e. - Tangband Godes försvinnande

 • Trettonde öle i gröne år 605 e.e. - Bue Villråde av ätten Böles digergata

 • Fjortonde tvage i gröne år 605 e.e. - Greve Valdemar Skäktesköld av Vintborg

 • Fjortonde öle i gröne år 605 e.e. - Ljusets ättlingar och Naumas insjuknande

 • Fjortonde tinge i gröne år 605 e.e. - Arnulf blir ålderman och byalagen tävlar

 • Skördes månedag år 605 e.e. - Den underligaste månedagen i mannaminne

 • Första nye i skörde år 605 e.e. - Många underliga gripanden

 • Första tvage i skörde år 605 e.e - Bue Villråde återvänder

 • Andra tinge i skörde år 605 e.e. - Tangbands återkomst

 • Tionde nye i skörde år 605 e.e. - Bud om ståthållarens tillträde

 • Tredje tvage i blöte år 605 e.e. - Eymar Frisk kommer hem

 • Nionde fyranden i töe år 607 e.e. - Svalting gör entré

 • Sjunde tvage i gröne år 607 e.e. - Ingimod Godes digergata

 • Åttonde nye i gröne år 607 e.e. - Budet om friherrarnas ankomst

 • Åttonde tvage i gröne år 607 e.e. - Ingimod Godes digergata

 • Åttonde öle i gröne år 607 e.e. - Idéer på Aftonlyktan

 • Åttonde tinge i gröne år 607 e.e. - Svalting tar Leas plats i byalaget

 • Nionde tvage i gröne år 607 e.e. - Redebold och Redebold dräps

 • Nionde öle i gröne år 607 e.e. - Lagmannens bud om jordomdaningen

 • Nionde tinge i gröne år 607 e.e. - Visäte Gode går sin digergata

 • Tionde nye i gröne år 607 e.e. - Lojte Gulle hittas död

 • Tionde tvage i gröne år 607 e.e. - Det närmar sig...

 • Tionde öle i gröne år 607 e.e. - ...och folk anländer

 • Tionde tinge i gröne år 607 e.e. - Sagan blir verklighet!!