HAVANDESKAP

"Då en kvinna står i blom skall en lykta ständigt brinna utanför hennes hus. Vördnad och aktning följa hennes vaggande gång vartän hon den för. Båd män och kvinnor skall stå henne bi vid arbete och möda. Gammelmor skall tidigt välja åt henne en bringemor, ty då det närmar sig födseln skall bringemor smörja den havande kvinnans mage för att forma och förkovra det groende livet. Oxblod sägs ge styrka och handfasthet, honung skönhet och blidhet, öl mod och frimodighet. Veten dock, att för mycken smörjelse kan ge oönskad verkan, liksom för mycket vatten skänker rutten skörd."

Ingimod Gode, Bringemor