KÄRLEK OCH EROTIK

Synen på kärlek, erotik och sex är betydligt mer blygsam i Arkondor än i dagens Sverige. Att vara trogen sin partner är fullkomligt självklart och straffen är mycket hårda för de som inte gör det och blir avslöjade. Här finns det ingen åtskillnad mellan män och kvinnor, utan båda är bundna av samma lagar och synsätt. På grund av mansdominansen på tingen är det är dock vanligare att en man som varit otrogen klarar sig undan med lättare straff än en kvinna. Om både man och kvinna varit otrogna förekommer dock ingen åtskillnad.

Sexuella förhållanden innan äktenskap ses också på med oblida ögon, men är vanligare än otrohet och straffet är heller inte lika hårt. Attityden håller även på att förändras och man kan se en öppnare attityd till kärlek hos de unga, även om den är långt ifrån vad den är i Sverige idag.

Synen på nakenhet är likaså sträng. Det anses exempelvis lösaktigt att som förmäld kvinna visa hela håret, varför samtliga äkta kvinnor bär huckle. Det samma gäller för urringningen på klänningar och särkar som inte visar bar hud i onödan. Många kvinnor drar sig även för att visa armarna annat än vid arbete. För männen är det något friare, men det anses stötande att visa sig i bar överkropp eller helt oklädda ben för andra kvinnor än inom den egna familjen. Barnen som uppfostras i denna miljö lär sig även de snabbt sederna och genansen för nakenhet kommer i regel tidigare än i dagens Sverige. Bad och tvättning sker åtskilt såvida inte parterna är förmälda eller av samma kön.

De som inte förmält sig eller blivit änkor eller änkemän förväntas leva i avhållsamhet och att förmäla sig på nytt är otänkbart för den som vill behålla sin heder och sitt anseende. Det förekommer dock att folk som blivit ensamstående flyttar för att förmäla sig på nytt på annan ort. Äldre människor som aldrig varit förmälda och som troligen aldrig så kommer att bli, har en friare och inte lika sträng syn på nakenhet, kärlek och sexualitet. Men rykten om lössläppthet sprids mycket snabbt och hänsynslöst även om dylika personer och att få ett sådant rykte är något alla fruktar, kysk som lösaktig.

Att öppet visa kärlek är betydligt ovanligare i Arkondor än i Sverige. Att kyssas offentligt är oftast helt otänkbart och somliga anser det osedligt att gå längre än till att öppet hålla sin partner i handen. Att prata om sex och erotik är också något man är väldigt försiktig med och endast gör med anförtrodda. För kvinnor är toleransnivån här högre än för männen. En kvinna kan tala med andra kvinnor om känslor och upplevelser på ett helt annat sätt än män. Diskussioner som är vardagligt tal i kvinnohuset är strängaste tabu män emellan.

Sexuella avvikelser är något så ovanligt och tabubelagt att många inte ens har tänkt tanken på dem. I Arkondor finns det ingen som öppet anger sig för att vara annat än heterosexuell. Den enda sexuella avvikelsen som det talas om i Arkondor är djursex. Detta är dock något av det hemskaste man kan tänka sig och någon som blir anklagad för dylikt bör denne försvara sin ära med livet som insats.

På Lyktsken önskar vi en genuin och varm, men högst privat syn på kärlek, sex och erotik. De som skall spela förälskade par bör, som en självklar del av förberedelserna, noga tala igenom och provspela sin kärleksrelation innan evenemanget för att på ett trovärdigt sätt kunna gestalta ett äkta par.

Vi har absolut inget emot att de som spelar förmälda går så långt som till att ha sex, så länge parterna klarar av det helt in-lajv. Detta betyder inte bara att moderna, synliga preventivmedel är förbjudna, utan även att båda parter skall klara av att vara in-lajv under hela akten. Vi ser det som en stor fördel om erotiken kan bli en lika naturlig del i spelet som det är i verkligheten, men för att nå dit krävs mycket förberedelser! För de oförmälda undanbedes sexuell kontakt så länge det inte är helt i linje med rollens förmodade beteende, med tanke på den arkendiska attityden i dessa frågor. Sexuella anspelningar och gränsen för vad som anses stötande och intimt är annan än vad den är i dagens samhälle och betänk att ett one-night-stand utan tvivel kan leda till döden i Arkondor. Det kommer alltså inte vara fråga om någon raggning, i dagens bemärkelse, på Lyktsken. Dock vill vi självklart att kärleken och den spänning som följer med den, skall vara en stor del av livet även för de som inte har någon äkta partner, men det är viktigt att det hålls på rätt nivå och alltid är helt in-lajv, även om samma känslor finns off-lajv.

Sköt in-lajv in-lajv och off-lajv off-lajv!