FÖRUTSÄTTNINGAR

Dräkt och utrustning

Vi kräver av dig en utrustning som är riktig rakt igenom och som ser mycket bra ut. Allt skall vara äkta in på bara kroppen. Moderna glasögon, gummisulor och mycket av militärens utrustning är givna bannlysta exempel.

Kontroll

För att dräktkrav och utrustning skall hålla den klass vi eftersträvar kommer utrustning som tas in på området i så stor mån som möjligt kontrolleras. Vi kommer inte tveka att säga nej till utrustning som inte uppfylller uppställda krav. Detta är vi tvungna till då vi har ett ansvar gentemot övriga deltagare att uppsättningen lever upp till den utlovade materiella standarden.

Tänk på att val av material, färg, och snitt på din dräkt är väldigt viktig. Exempelvis ser vi ylle, linne och skinn framför bomullstyger. Dräkten skall stämma överens med Arkondors dräktmode och spegla din rolls status. Dräktmodet, som till största delen baseras på europeiskt 1100-1200-talsmode, kommer i sin helhet att presenteras i nästa utskick. Lägg dock märke till bilderna i detta utskick för att få en föraning av modet. Kom även ihåg att det är detaljerna som gör helheten. En liten semi-anakronistisk detalj i din utrustning, som exempelvis ett fabrikstillverkat bältesspänne, kan förstöra intrycket av hela din dräkt. På samma sätt fungerar det omvänt, välgjorda detaljer och utsmyckningar som känns äkta höjer intrycket av din dräkt rejält.

Alltför ofta på lajv ser man deltagare iklädda alldeles nya och nytvättade dräkter. På Lyktsken vill vi att din dräkt och din övriga utrustning skall vara smutsig, sliten och helt enkelt se använd ut. Patinera!

Boende

För samtliga bofasta byroller är trähus ett givet krav. Standarden för byggnationer ligger där den sattes inför Nyteg –97 eller bättre. Detta betyder att inga masonithus kommer förekomma. Anakronismer som bultar, vinkelbeslag och dylikt skall döljas väl. Spontat virke undanbedes. Något som dessutom ofta nedprioriteras är möbleringen i husen, att göra dem bebodda och ombonade. Vi vill att det skall finnas tillräckligt med möbler och inventarier i husen för att det ska vara troligt att man kan bo där i flera år. Det ska finnas bord, bänkar, kistor och hyllor. Notera att stolar är ovanliga i Arkondor, så pallar och bänkar är att föredra.

Ritningar, anvisningar och annat matnyttigt för bygge av bland annat portabla trähus finns tillhanda på vår websida. Kontakta annars vår byggmästare Daniel Brogren om ni har frågor.

Tillresta roller bör helst bo inhysta hos släkt och vänner, eller sova i enkla tygtält av diskret färg. För mycket rikt folk rekommenderas paviljonger i lika diskreta färger. Eventuellt kommer det finnas begränsad möjlighet till inkvartering på värdshus.

Rollgestaltning

Grunden för en god rollgestaltning ligger i förberedelserna. Det går inte att göra en fullgod rollprestation dygnet runt i en vecka utan förberedelser, hur duktig improvisatör man än må vara. Likaledes gäller att det går att göra en god rollprestation även om man inte är född teatermänniska, bara man förbereder sig tillräckligt bra. Gör ditt bästa!

Nyanserade och realistiska karaktärsdrag är fundamentalt. Klichéartade och utpräglat svartvita karaktärer är inte möjliga att få riktigt levande och trovärdiga. För att undvika denna monotona uppbyggnad krävs betydligt mer arbete. Det gäller att förse karaktären med både bra och dåliga sidor, samt allt som finns däremellan.

Detta kan dock medföra att det är svårare att hitta karaktärens rätta jag, vilket gör det ännu viktigare att verkligen lära känna och arbeta sig fram till sin roll, för att den inte skall tyckas splittrad och främmande. Improvisationsövningar, minilajv, iscensatta händelser och dylikt krävs för att lyckas ordentligt med detta. Det är viktigt att finna och utröna rollens inre motsättningar och obalans innan spelets start. Vidare gäller det att hitta och kunna tänka som karaktären i alla tänkbara situationer, veta hur denne reagerar och vilka följder olika upplevelser får. Detta är ofta omöjligt att veta utan att spela upp, improvisera och bearbeta konkret.

En väl genomarbetad bakgrund är också ett måste för att lyckas bygga upp en realistisk person. Bakgrunden med alla minnen, erfarenheter och upplevelser formar åsikter, karaktärsdrag och reaktioner. Den skall vara så inarbetad och bekant att spontana minnesbilder och associationer skall kunna infalla under spelet.

Lägg därtill ett för rollen specifikt och naturligt mönster, i såväl verbalt som kroppsligt språk. Detta är ett bra medel för att känna igen och ikläda sig rollen. Viktigt är dock att det inte blir överdrivet spelat eller för genomskinligt.

Engagemang

Engagemang och aktivt intresse är något vi väntar oss av våra deltagare. Vi vet att det är de som satsar mest som också kommer få ut mest av Lyktsken. Vi tar gärna emot era idéer, texter eller annat arbete. Sedan projektstart i början av november 1997 har vi lagt ner åtskilliga timmar på Lyktsken, och många fler kommer att avverkas. Om vi alla strävar mot samma mål tror vi att Lyktsken kan bli något bra, något förtrollande bra!

Alkohol

Arrangemanget är helt drogfritt, alltså kommer alkohol starkare än lättöl eller cider inte att tillåtas. Detta ser vi som en självklarhet, med tanke på det faktum att blankvapen kommer att förekomma, samt hur alkohol påverkar omdömet.

Ålder

Det bör även nämnas att vi har en vägledande åldersgräns på 16 år. Med detta menar vi att yngre personer visst är välkomna, men det bör i så fall vara på rimliga grunder, såsom i äldres sällskap eller med annan bra anledning. Är man yngre än 16 år, men ändå vill vara med på Lyktsken så bör man höra av sig till projektledningen.

ojektledningen.