MÖRKRET

Mörkrets vänner

De som tjänar mörkret har alltid varit förtryckta och förföljda. Deras tro är lika gammal som ljuset. Så fort ljuset började skina i människors sinnen så fanns det några där skuggan föll. Innan de mörka åren var de få till antalet och var spridda över hela Arkondor. Som mörkervän blev man inte tagen på allvar och få brydde sig om vad de gjorde, så länge de inte gjorde något just där. Det var oftast personer som det gått illa för och som inte såg någon ljusning i framtiden som vände sig till mörkret för att få hjälp. De ville släppa den mörke fri så han fick sin upprättning, då skulle han även ge upprättning till de som tjänat honom.

Numera är de hatade och förföljda. De har visat att de bara bryr sig om sig själva och sina egna mål. Dessa förvirrade själar föraktas av alla med sitt sinne i behåll. Man bör passa sig för den mörka sidan då man vet att den bara är ute efter att styra, förvrida och förstöra ljuset. Deras maktlystenhet är stor och lika så är mörkret i deras sinnen. Ingen vet med säkerhet hur många anhängare av mörkret som finns i Arkondor. En del pratar om hundratal medan andra säger att de är flera tusen. Ett är säkert, man vet inte vem eller var de är att finna. Deras inflytande har växlat under historiens gång. Under de mörka åren växte skaran av mörkervänner. Som ogräs dök de upp överallt. De spred sitt budskap om att mörkret skyddar och gömmer. Många lyssnade då de trodde att ljuset övergett dem. Men det hela vände snabbt och mycket tack vare Ljusets Ättlingar. De rensade hårt i leden och brände de få skrifter som fanns om mörkret.

Numera håller mörkret sig mer dolt och gör sällan mycket väsen av sig. Men visst syns ibland tecknen på att de finns. Oftast är det genom att man hittar en plats där de har genomfört sina offer till sin fängslade gud. Men mest skrämmande är de fynd av bjäror man gör ibland. Bjäran är den svartes väg till friheten. Det är små, lindade dockor som mörkervännerna iordningställer för att deras gud ska kunna se, höra och verka i Arkondor (se bild). Oftast gjorda av hår eller tagel men ibland också av gräs. De binder dessa dockor till sin gud och ger dem olika egenskaper. Det sägs att de kan ta förståndet från en man och ge till en annan, bringa olycka, till och med död. Vissa påstår att det har funits dockor som varit så kraftfulla att de har rövat bort barn eller tänt eld på eld gårdar.

Det sägs att enda sättet att bli av med en bjära är att ge tillbaka den till sin herre. Man gräver helt enkelt ner den. Desto djupare desto bättre.