MUSIK I ARKONDOR

Musiken är en viktig del i varje Arkends liv. Från det att hon föds till det att hon ger sig ut på digergata är livets händelser kantade med musiken som följeslagare. Det finns sånger för varje tillfälle. Under öle är det dryckesvisor som ljuder på Aftonlyktan. Det sjungs vid synedagar, förmälningar och under arbetet. Sångerna är grova och med enkla korta melodier. Även i rituella sammanhang sjungs det, religiösa visor om ljuset, besvärjelser och trolldomsramsor.


Många visor är sådana som alla känner till och som går från mun till mun i den muntliga traditionen. Men det är även populärt att roa sina vänner med egenhändigt gjorda visor.

Det finns kringvandrande musiker i Arkondor, vars tradition ligger långt tillbaka i tiden. Dessa är de populära Låt- och Visfolken som alltid är välkomna var de än befinner sig. Kommer det Låt eller Visfolk (eller båda) kan man alltid räkna med festligheter. Visfolket sprider de senaste nyheterna från alla delar av landet, genom långa spännande ballader och sagoliknande sånger. Låtfolket spelar till dans och underhållning, med allehanda instrument såsom flöjter, trummor, säckpipor och ibland egenhändigt uppfunna instrument.

Förr i tiden var det så att Låtfolket och Visfolket nästan var rivaler och var ständigt i konflikt med varandra. Vilka var viktigast?

För inte så länge sedan, var det något ljushuvud som kom på att de båda parterna faktiskt kunde samarbeta. Detta blev succé var de än kom, och på landsbygden florerade rykten om jättelika danstillställningar med flera hundra musiker i de stora städerna.

Nu för tiden är det inte en riktigt lika stor sensation med kombinerade grupper, men fortfarande mycket spännande.

Två exempel på kända Arkendiska sånger:

Ljushyllning

Lovat vare ljuset
Ljus låt solen skina
Över land och över sjö
Över bergens vita snö
Över säd och över frö
Lovat vare ljuset!


Dryckesramsa

Ting om tinge
Nytt liv om Nye
Tvätt om Tvage
Öl om Öle
ÖL OM ÖLE!!


Realism

Den föregående texten är en vision av hur vi vill att musiktraditionen ska se ut under Lyktsken. För att detta ska kunna genomföras krävs engagemang och intresse från både deltagare och arrangörer. Därför har vi valt att spela in ett litet antal "Lyktskenssånger" som ska ingå i Ekebäckbornas vardag. Det är vår ödmjuka önskan att du som deltagare tar till dig dem och lär dig dem. På så sätt slipper vi gamla lajviensånger som "Kungens man" och "Harald" till exempel. Dom vill vi INTE höra på Lyktsken. Är detta klart? Sjung hellre sådant som passar in i världen och med texter som inte innehåller nutidsord som Gud, präst och gifta sig (det heter förmäla).

Vi vill absolut inte ta bort glädjen att sjunga tillsammans (sjung hellre än bra), men för allas trevnad, se till vad du sjunger. Vill du knåpa ihop egna visor, så gör det, det är mycket uppskattat av alla.

Några vanliga sånger finns att ladda ned från downloads!