NAMNENS HÄVD

Vintbor har en förkärlek till namn. Förnamnet är det namn som betecknar individen. Det får man vid sin barnasyn av sin fader. Förnamnet utökas ofta med ett tillnamn som passar personen, såsom God-Ödis. Tills man blir vuxen bär man dessutom sina föräldrars familjenamn som de båda valt då de förmälde sig. Ett barn ärver dessutom sin faders ättenamn för hela livet. När man blir myndig förlorar man sitt familjenamn. När man ingår förmälning skall den nya familjen få ett familjenamn som både mannen och kvinnan skall bära. Är mannen äldsta sonen till sina föräldrar ärver hans nya familj det gamla familjenamnet.

I Arkondor har alla tvillingar, trillingar och så vidare samma namn. För att skilja dem åt ges de sedan olika tillnamn, såsom trillingarna Starke-Tjodolf, Bred-Tjodolf och Död-Tjodolf, varav den sistnämnde dog mycket ung.

Namnlista

Namnen är inte ämnade att låta vackra i 1900-talsöron. Man kan välja ett namn rakt ur listan, ett namn i stil med Ramuld och Halvi, eller så kan man använda sig av förstavelsesystemet. Namn i listan kan man ta rakt av och bara addera ett familjenamn och ättenamn, men namn som slutar med ett streck, som Arn~ eller Hol~, har en valfri ändelse. Dessa ändelser finner man under rubriken ändelser. Alltså kan man heta Arn~björn eller Hol~ifri. Vanligt är även att man under sitt liv får ett tillnamn, som exempelvis Diger-Ramuld eller Lång-Halvi.

Genom att kombinera dessa ändelser och förstavelser kan man få namn till att bli Arn-e eller An-na, vilket ju absoult inte är passande. Arne och Anna är vanliga namn i Sverige 1999, vilket alltså inte passar med Arkondor 607. Undvik namn av det här slaget, annars kan ni känna er ganska fria med era namnval. Notera dock att personerna i de största ätterna, samt många av nyckelpersonerna, redan finns namngivna.

Kvinnonamn

Ag~, Alv~, Al~, Amma, An~, Aris, Arn~, As~, Aska, Audun, Ausi, Barka, Bresta, Bria, Bösta, Edla, Eira, Ejvi, Er~, Ey~, Fag~, Fala, Finn~, Fjold, Flosa, Flos~, Fri~, Fyr~, Galdra, Geita, Ger~, Gesta, Gil~, Gis~, Gluma, Glåm~, Gnipa, God~, Godfi, Gritte, Gul~, Gunda, Gunn~, Gunne~, Gyer, Gyl~, Gynn~, Gyr~, Gär~, Hag~, Hal~, Heg~, Hek~, Hekja, Hekla, Hel, Hervor, Hig~, Hild~, Hilma, Hirka, Hjälta, Hol, Hol~, Holm~, Hon, Håg~, Hägil, Hägvi, Härmid, Hö~, Ia, Igvid, Ila, Ila~, Ill~, Inge~, Ira, Is~, Iv~, Jo~, Järva, Jökul~, Kal~, Kar~, Kata, Katla, Kila, Kill~, Kira, Kona, Kur~, Kyr~, Lad~, Lav~, Lea, Lera, Lig, Lig~, Lin, Liv, Liv~, Lov, Lov~, Ly~, Lög~, Mira, Molög, Myra, Naima, Nauma, Os~, Ragn~, Rosin, Rös~, Saga, Sal~, Si~, Sig~, Sika, Silja, Siri, Skade, Snot, Sol, Sol~, Spjalla, Spruind, Stirla, Stula, Sulva, Svala, Svanne, Svarre, Säla, Särla, Söl~, Thea, Tig~, Tova, Truds, Tu~, Tunna, Tur~, Tvi~, Ty~, Tyg~, Tyr~, Tyva, Ull~, Ulva, Unn, Val~, Varga, Ve, Ve~, Ves~, Vi~, Vig, Vig~, Vil~, Ygg~, Yl~, Yv~, Yva, Åg~, Ål~, Ås~, Äd~, Äg~, Äl~, Är~, Är~, Öd~, Ög~, Öjva, Öl~, Ölda, Ös~ och Öy~.

Ändelser, kvinnonamn

a, afri, ann, avi, bjorg, dis, erun, evi, frid, gerd, gisbjorg, grima, gun, gvei, gyn, hild, i, id, ifri, il, imod, is, kin, la, lög, maj, mild, mod, mor, na, nild, ra, run, runa, runn, va, vei, vi, vid, vida, vigg, vor, vy, y samt yn.

Mansnamn

A~, Arn, Arn~, As~, Asgot, Ask, Ask~, Aslak, Assur, Ayte, Bark, Beinir, Boe, Bolle, Borgar, Bork, Bram, Breste, Bryn~, Bryte, Bue, Bård, Böle, Böste, Dru~, Eindride, Eirian, Eirik, Ey~, Falgeir, Fimbultyr, Finn, Finn~, Flosi, Fyrkel, Gam, Garm, Geite, Gellir, Gervar, Gest, Gest~, Gille, Gisle, Gissur, Glum, Glåm, God~, Gorm, Grane, Grep, Grette, Grim~, Grjotteig, Grjotå, Gudrik, Gulle, Gunn~, Gunne, Gynne, Gälla, Gärdar, Hakon, Hall, Hall~, Halv~, Halvdan, Hame, Hasil, Heden, Hedin, Hegil, Her~, Hjalte, Holm~, Hord, Horik, Huge, Hå~, Hård, Hälvar, Häring, Hävig, Höder, Illuge, Ime, Ing~, Ire, Jofur, Järv, Jökul, Jökul~, Kettil, Kettil~, Kol, Kol~, Kolle, Kur~, Kår, Lojte, Mäkolv, Nagle, Nare, Njal, Njord, Og~, Olve, Orm, Os~, Osviver, Ragn~, Ramuld, Randver, Red, Red~, Rig, Råd~, Räv, Rök~, Sasser, Saxe, Sibbe, Sig~, Skolme, Smid, Styrlag, Sulve, Såm, Söl~, Tang~, Tar~, Tekul, Thorke, Tidrande, Tjalve, Tjod~, Tjostar, Toke, Tomme, Toste, Traen, Tue, Tumme, Tyke, Tyne, Tyr~, Udar, Ule, Ull, Uller~, Uller, Ulv, Ulv~, Va~, Vagn, Val, Valdemar, Valke, Varg, Ver~, Vest~, Vidar, Vidur, Vil~, Vis~, Vitmar, Vol~, Vä~, Ån, År~, Ås~, Ädrink, Ärre, Öd~, Ög~, Öl~ och Örvendel.

Ändelser, mansnamn

björn, boge, bold, brand, böle, dar, e, ebold, fast, finn, fred, geir, ger, gil, grim, gunn, hadd, hand, hvat, hög, ismund, jot, julv, kel, kil, kovre, kur, ljot, lode, mar, mod, mond, mund, nar, ner, o, odd, olf, rik, skägg, sten, trygg, uld, ulf, ulv, un, ur, vald, var, ved, ville, vind, äte samt öl.