ORDSPRÅK

Kvinnan och mannen

Den som förmäler sig av kärlek får lustiga nätter och tunga dagar.
Den som tar trollet för guldet har trollet kvar när guldet är borta.
Den som tar ålen vid stjärten och kvinnan vid orden, han vinner inte mycket.
Den rosen bryter får tåla taggen.
Det hus är inte utan kval, där tuppen kacklar och hönan gal.
Den som talar illa om sin hustru vanärar sig själv.
Fråga modern om barnet liknar fadern.
Hemma skall far tiga, borta mor.
Hundra män kan åstadkomma ett läger, men för att skapa ett hem krävs en kvinna.
En dam är en kvinna vars närvaro får männen att uppföra sig som herrar.
Ingen fisk utan ben, ingen man utan men.
Ju rejälare kvinna, dess större fä till man.
Kvinnans list övergår mannens förstånd.
Männen regerar världen, kvinnorna regerar männen.

Hög och låg, lag och rätt

Den faller tungt, som på höga hästar rida.
En tupp gal bäst på egen dynghög.
Där geten stå bunden, där skall den beta.
Den som äger hönan har rätt till äggen.
En herreman är bra, så länge man gör honom till viljes.
Att strida mot en herreman är som att spotta i motvind.
Den som väl kommit upp på höskullen sparkar undan stegen.
Dens bröd jag äter, dens visa jag kväder.
Även konungens slott är byggt på marken.
När gåsen varit vid hovet kommer hon plockad hem.
Även om du spärrar in tuppen går solen upp.
När musen skrattar åt katten finns det ett hål i närheten.
Lag utan käpp är klocka utan kläpp.
Lagarna är som spindelns nät; örnen flyger igenom, flugan fastnar.
Små tjuvar hänges i rep, stora i guldkedja.
Hals dricke, hals betale.
Vore ej lag i landet, tog var som finge.v

Svek, lögner, girighet och laster

Är det oväder ute duger vilket hus som helst.
Smickrare liknar vänner, vargar liknar hundar.
Det finns ingen förmälning där det inte gråts, ingen jordfästning där det inte skrattas.
Mången man har honung i munnen, men kniv i bältet.
Den som talar illa om andra i din närvaro, talar illa om dig i din frånvaro.
Vad en vet, vet ingen. Vad två vet, vet alla.
Den som kan tala väl kan ljuga väl.
Visst skall du lita på din granne, men regla dörren.
Vad två tvistar om kommer inte den tredje vid.
Granne är en person som vet mer om sin näste än om sig själv.
I sysslolöshetens sinne smyger den Svartes tankar.
Ondskan är som berg, var man bestiger sitt eget för att peka ut de andras.
Där gärdsgården är lägst kryper alla över.
När du hållit en västanbo vid handen, räkna fingrarna.
Som grisar vid tråget.
Där mycket öl går in går vettet ut.
Vid första stopet dricker mannen öl; vid andra stopet dricker ölet öl; vid tredje stopet dricker ölet mannen.

Visdom, vänskap, arbete och dygder

Det högsta är ej att aldrig falla, utan att resa sig efter varje fall.
Det finns många stigar till bergets topp, men utsikten är alltid densamma.
Dröj inte med att betrakta körsbärsträdens blom, en stormvind kan rycka bort dem under natten.
Arla gröda är särla föda.
Ett skämt ägg skämmer hela kakan.
Din fars fiende är din fiende.
Det bästa tärningskastet är att kasta bort tärningarna.
Du skall inte lära din far hur man gör barn.
En mans visdom sitter i hans hjärna, inte i hans gråa hår.
Den vise talar om vad han ser, dåren om vad han hört.
En dåre kan fråga mer än tio visa kan svara på.
Dåren lär inget av den vise, den vise lär mycket av dåren.
Dåren drömmer om rikedom, den kloke om lycka.
Det är lättare att prata än att säga något.
Låt var och en prata om det han förstår.
Om du tänker för mycket på nästa steg kommer du få tillbringa livet stående på ett ben.
Att tro på sina drömmar är att gå sovande genom livet.
Nya vänner är som nya skor, man går bäst med de gamla.
Man måste hjälpas åt, mot trollkarlsknep och lömskt försåt.
Liten nyckel kan öppna stor dörr.
Att vilja är att kunna.
Vad man gärna gör, gör man i regel bra.
Den som inte gör klart sina sysslor faller snart i trasig tilja.
Det är med Ule och arbete som med gravida kvinnor, ett års väntan utan resultat, och så vips en dag så är det gjort.
Ålderdomen är ungdomens bakfylla.
Allt är förgängligt utom förändringen.