PRODUKTIONSMÅL

En uppsättning av det här slaget kräver en fungerande organisation och produktion, där deltagarnas behov tillgodoses, pengar redovisas och arrangörerna har koll på läget. Vad det beträffar produktion så är boken Saga mot Verklighet en mycket bra ledstjärna, rent av var hugad arrangörs bibel, men vi har under det år som gått med Lyktsken upptäckt att den på många punkter inte är heltäckande. Detta ämnar vi komplettera med någon form av häfte, gärna tillsammans med andra arrangörers åsikter och erfarenheter.

En ovärderlig kontakt mellan deltagare och arrangörer är det globala, världsomspännande, internationella nätverket med dataanslutning och it-anpassning, kallat internet. Vi hoppas att vi skall kunna använda internets resurser och med våra kunskaper utnyttja så mycket vi bara förmår. Evenemang före Lyktsken har nyttjat detta medel med bravur, men det känns som om det fortfarande går att kräma ur så oändligt mycket mer.

Sedan känner vi att allmänheten inte alltid helt förstår vad det verkligen är vi sysslar med, vilket otroligt arbete som ligger bakom ett levande rollspel. Därför ämnar vi dagarna innan Lyktsken bjuda in politiker och journalister, lärare och andra nyfikna för att visa vad som pågår i skogarna. Detta kommer att utföras i samarbete med projektet Spela Roll, som styrs under riksorganisationen Sverok. Det kommer ske dels genom en traditionell föreläsning och presentation av levande rollspel i allmänhet och Lyktsken i synnerhet, dels genom en rundvandring och exposition på området för att stärka intrycket med egna sinnesupplevelser. Genom att kombinera dessa två medel tror vi att intrycket och uppfattningen om vad levande rollspel egentligen är når nya höjder. Förhoppningsvis kan vi även utveckla någon form av plan för detta ändamål som kan användas även på andra arrangemang.

Men viktigast för er deltagare är kanske vår vilja att presentera ett intressant scenario, ett sjujävlars lajv, något som man ser tillbaka på och säger för sig själv: ”Så jävla dödsmäktigt!”