PRODUKTIONSPLAN

Januari

Detta utskick tar form. Deltagarkontakt och rolltillsättning tar delar av vår tid. Vi arbetar med olika sponsorer och bidragsansökningar. Husbygget påbörjas av byggruppen.

Februari

Detta utskick trycks och distribueras. Vi besöker Knudepunkt i Danmark. Deltagaradministration och rolltillsättning fortsätter. Websidan uppdateras med bland annat info från utskicket. Skrivandet av intriger, fler roller samt andra utskicket tar vid på stort allvar. Bygget kommer igång ordentligt.

Mars

Skrivandet fortsätter. Websidan uppdateras kontinuerligt. Deltagaradministrationen fortsätter och börjar nå sin kulmen. Sista anmälningsdag närmar sig med stormsteg.

April

Rolltexter från deltagare liksom intriger tar stor möda och mycket tid. Andra utskicket trycks i mitten av månaden, för att före månadens slut distribueras till deltagarna. Skrivandet på utskick tre startar, såvida det inte redan är en bit gånget redan.

Maj

Skrivandet på utskick tre fortgår. Deltagarkontakt tar stor del av tiden. Börjar på allvar verkställa produktionsmässiga uppgifter.

Juni

I början av månaden börjar vi arbeta med Lyktsken så gott som 24 h/dygn. Före sista juni är tredje utskicket tryckt och distribuerat. Deltagarkontakt tar ännu mycket tid. Intriger har deadline 21:a juni, och bifogas tillsammans med liknande information i utskicket. Eventuellt kan några intriger eller liknande bli kvar till nästa månad. Vissa betydande rekvisitainköp och liknande görs. Byggnationer av olika slag byggs klart och provanvänds, gott och väl en månad före Lyktsken. Iordningställande av området tar även det tid och kraft, främst efter det att alla portabla byggnationer mer eller mindre är färdiga.

Juli

Alla tre utskick är deltagarna tillhanda. Intrigerna är utdelade. Alla byggnationer är färdiga. Byggruppen arbetar på området. Deltagarkontakt tar tid även nu. Alla stora förberedelser på området skall vara klart minst en vecka före morgonen den 18:e, då deltagarna skall vara på plats. Off-läger reses strax utanför området. Resterande inköp av rekvisita sker.

Lyktsken

Den 18:e och 19:e juli är obligatoriska förberedelsedagar, då allmänheten gästar området, medtagna hus och byggnader reses. Slutgiltiga presentationer av Askevalls invånare görs, ett antal gånger om dagen dessa två dagar. Slitsamma dagar för alla inblandade parter.

Tidigt på morgonen den 20:e, när ljudet från smedjan kan höras, kan man vara säker på att evenemanget har startat för att pågå fram till eftermiddagen på lördagen den 24:e juli. Vi får hoppas att det blir fyra mycket bra dagar.

Augusti

Städning av området startar direkt den 24:e juli och pågår tills det att allt är rent och snyggt. Byggnader transporteras bort från området och deltagarna flyr fältet. Första veckan går åt till att vakna efter Lyktsken, städa efter Lyktsken och börja leva igen. Förutom området städar vi även ur kansliet lite grovt. Sedan är det dags för medeltidsveckan då så många som möjligt av oss träffas i Visby, under en välbehövlig och avslappnande semester. Väl hemkomna börjar vi arbeta med allt efterarbete, såsom ekonomiska redovisningar, sammanställning av häftet med erfarenheter och kommentarer angående blankvapenanvändning, bidragsansökningar, och så vidare.

September

Kansliet rensas från golv till tak och vi tar slutgiltigt farväl av vårt årsgamla hem. Områdessyn med markägaren, om det inte skett redan tidigare.

Oktober

Bokslutet redovisas för alla bidragsgivare och sponsorer. Utvärdering sker av produktionsmålen och det sammanställda häftet över de punkter där vi finner att det saknas dokumentation presenteras i slutet av månaden. I ämnet ”levande rollspel och internet” kommer vi att göra en djupdykning. Likaså kommer vi göra en grundlig utvärdering av vårt blankvapensystem. Vi kommer även beröra ämnet bidragsansökningar och hur man skriver ett prospekt. Dessutom kommer vi lägga vikt vid ett kapitel om utskicksuppbyggnad och informationsordning, för att preliminärt nämna några ting som vi känner att det saknas dokumentation kring. 31:a oktober är projektet slutligen avslutat och redovisat.