ROLLER SOM PASSAR

Som ni säkert har förstått så gör den inriktning vi har valt på vår uppsättning att vi söker en uppsjö av roller som passar in i den mångfacetterade byn. Man kan lätt se sig omkring i dagens samhälle, vilka människor på torget eller i grannstugan skulle man inte kunna placera i en annan, mer medeltidslik miljö? Huvudparten av de roller vi söker kommer att vara byroller, eftersom de externa grupperna till stora delar är tillsatta i förväg. Därför vill vi först och främst ha grupper som kan gestalta familjer samt möjligen enskilda individer som är beredda att ingå i dessa. Ni som är intresserade av att bära blankvapen under Lyktsken ombeds kontakta oss snarast.

Givetvis är klichéer i stil med ”Den ödestyngde hjälten” inte önskade och vi vill heller inte se ensidiga och trista karaktärer i stil med ”Den godmodige piprökaren”. Men å andra sidan måste det på en vecka verkligen kunna kännas vad det är för karaktärer man har med att göra. De människor vi dagligen omger oss med kan knappast beskrivas ens med en bok, om det ens går att beskriva en karaktär i ord krävs det bra mycket mer. Ett helt bibliotek är inte nog.

Det vi söker, skulle man kunna säga, är roller som inte är klichéartade men heller inte så djupa att det egentligen inte går att sätta fingret på karaktärsdrag. Vad vi menar är att djupet i karaktärer borde ligga på den nivån att man kan förklara de grövre karaktärsdragen på ett par långa och välformulerade meningar. Ett exempel är:

”Den småaktiga och retsamma grisodlaren som hyser hatkärlek till unga och ofta muttrar om hur dåligt saker och ting sköts. Han surar och gnäller, men kan ibland släppa loss, med dans och skrän, även om han oftast anses som slö och lat, dock med orätt eftersom att han arbetar hårt när han väl sätter fart.”


Vi eftersträvar karaktärer med både goda och dåliga egenskaper och ingen i Askevall bör vara helylle på något vis, utom möjligen helyllekluven i sin karaktär. Dessutom bör poängteras att alla karaktärer har dåliga egenskaper, och vi ser gärna att dessa är övervägande hos de flesta karaktärer.

Vi kan med andra ord säga att de flesta karaktärer, som är realistiska, speciella och inte för extrema, passar på Lyktsken. Ingen skall bara vara en i mängden och alla skall ha sitt eget kynne och fylla just sin funktion som en av många udda. Vi vill alltså inte se några grå och osynliga figurer i Askevall, som bara finns där för att finnas, eller karaktärer som inte är spelade utan bara är en deltagare i lustiga kläder. Det är helt fel och absolut inte vad vi söker. Det hela får dock inte gå till överdrift, vi vill inte heller se alltför extrema karaktärer som hela tiden försöker stjäla scenen.

Roller som ej fungerar är goda superhjältar, klassiskt onda antagonister eller otydliga och personlighetslösa karaktärer utan substans. Typer och kufar som bor i skogen fungerar inte heller, eftersom det handlar om en by och att man då givetvis inte får ut lika mycket av uppsättningen om man bor ensam ute i skogen. Det är i Askevall och de närliggande lägren vi kommer att lägga våra största ansträngningar.