UTVÄRDERING

Här nedan följer ett antal frågor som vi gärna skulle vilja ha besvarade, om ni nu kommer ihåg något från dessa sedan länge flydda dagar.

Det går bra att vara anonym, vi kommer inte att bry oss om vem som sagt vad; vi är bara intresserade av att få lite mer feedback innan vi kastar in handduken för denna gång. Svara gärna så uttömande som möjligt. Vi vill helst veta varför ni tycker som ni gör.

Ditt namn:

Roll på Lyktsken:

Hur efterlevdes de krav som ställdes på deltagarna, gällande alkoholförbud, utrustning, säkerhet och liknande?

Hur efterlevdes de löften som arrangörerna gav inför projektet?

Levde projektet upp till de visioner och stämningar som förmedlades i utskicken?

Hur uppfattade Du arrangörernas kontakt med deltagarna?

Var den information Du fick innan uppsättningen tillfredsställande?

Hur har det levande rollspelet utvecklats i och med projektet?

Vari låg projektets största brister och hur påverkade detta helheten?

Vari låg projektets största styrka och hur påverkade detta helheten?

Kan du komma på något som Du tycker Lyktsken hade som andra uppsättningar i gengren inte har haft?

Har projektet varit lärorikt och utvecklande för Dig som person och vad har det givit Dig?

Är Du överlag nöjd med arrangemanget?

Är det något mer Du vill delge arrangörerna?

Om ett motsvarande "Lyktsken" arrangerades sommaren 2000, skulle Du då kunna tänka Dig att anmäla Dig?

*