SYNEDAG

Dagen för en persons barnasyn firas varje år med gamla traditioner och en festlig måltid. Denna dag kallas synedag och är för många en av årets viktigaste dagar. Så snart ett barn kan gå och tala själv börjar man fira dess synedag enligt de gängse traditionerna. Barn och gamla firas på samma sätt, även om uppståndelsen blir något mindre med åren och man tvingas ta det lite lugnare medan synebarnet ännu är litet. Då man inträder det sextonde levnadsåret blir man vuxen. Denna synedag är mycket speciell och den kantas av många gamla seder och festligheter.

Synedagen inleds med att synebarnet lämnas ensam i huset på morgonen. Familjen gör i ordning sig och lagar den traditionella synedagsgröten med mycket honung och ställer in den i huset. Därefter ringer de i en klocka för att väcka synebarnet. Denne stiger upp mol allena och äter sin synedagsgröt i ensamhet. Tanken är att denna lugna stund skall ägnas åt att tänka igenom året som gått och det kommande året. När synebarnet gjort sig klart öppnar det dörren, där familjen och de närmaste släktingarna står och väntar. Då synebarnet sätter ner sin första fot utanför huset börjar dennes nya år, och de väntande fränderna räcker synebarnet en trumma eller annat taktinstrument och stämmer sedan upp till synesång. Sedan bär det iväg till platsen där man firar synedagen, vanligtvis tingsplatsen, i en ljudande och ringlande ormdans och de man passerar hakar ofta på.

Väl framme håller någon i familjen ett litet tal och låter bringa ljus över synebarnet, som även det förväntas säga något kort om året som gått och året som skall komma, samt bjuda in samtliga närvarande till kvällens festmåltid. Sedan vidtar det uppskattade skådespelet där familjemedlemmar och vänner spelar upp något som hänt synebarnet under året, ofta något överdrivet.

Därefter återvänder alla till sitt och familjen och synebarnet börjar förbereda kvällens festliga måltid. Det är brukligt att de som ämnar komma på kvällen går förbi och bidrar med något att äta eller dricka. Under dagen finns det inga speciella åtaganden för synebarnet, men denne bör tänka på att vara extra trevlig denna dag, ty det sägs att det man säger till andra under sin synedag påverkar relationen med varandra under hela nästa år.

På kvällen bjuds fränder och vänner på en festlig måltid till synebarnets ära. Festen inleds alltid med att synebarnet berättar den första årssagan. Den skall handla om hur året varit för synebarnet, och det är brukligt att tacka vänner, familj och fränder för det gångna årets vänskap och alla bra saker de gjort för synebarnet. Därtill brukar läggas några väl valda ord om framtiden. Denna första årssaga skall enligt tradition vara formell och gärna högtravande.

Efter maten och drycken är det dags för den andra årssagan, som brukar vara mycket populärare än den första. Synebarnet berättar då vad som hänt under året, men denna gång kryddas allting med lögner och väldiga överdrifter. Det går ut på att driva så mycket som möjligt med de andra vid bordet. När som helst får dock en av gästerna avbryta sagan med ett rop: "Lögn och båg!" så fort denne anser lögnerna och överdrifterna alltför tilltagna. Synebarnet tvingas då omarbeta berättelsen tills alla blir nöjda. Skulle synebarnet inte lyckas med detta brukar denne få hjälp av någon i det ofta något druckna sällskapet.