ATT TA EN ROLL

Detta utskick är uppbyggt så att du skall kunna finna en roll som passar dig och scenariot. I texterna förekommer mängder av namn, familjer och ätter, de flesta koncentrerade kring byn Askevall. Målet är att du skall finna en ätt som tilltalar dig och kanske kan till och med någon av de omnämnda personerna falla dig i smaken. Spinn vidare utifrån den information som ges, fundera ut karaktärsdrag, familjeförhållanden, yrke och bakgrund. Hör sedan av dig till oss på kansliet för att presentera din roll eller familj. Vi kommer då se till så du placeras i någon av ätterna, om det verkar passande. Skulle du ha problem att bestämma dig så tillhandahåller vi ett antal roller eller förslag till roller på kansliet. Ring eller maila.

Därefter är det dags att anmäla sig och på allvar börja utarbeta din roll. Fyll i rollformuläret och skicka in det och en utförlig karaktärs- och bakgrundsbeskrivning. Detta skall ge nog information för att vi skall kunna använda det i intrigarbete och även vidarebefordra information om din karaktär till andra deltagare. Är din roll bosatt eller känd i trakterna kring Askevall skall det även finnas en kortare rollbeskrivning som kan spridas till alla andra deltagare. Den skall ge en bra bild av din roll och den kommer att finnas med i Askevalls bygalleri. Den skall innehålla cirka 400 tecken, inklusive mellanslag.

Är du intresserad av att spela en extern grupp eller roll ber vi dig kontakta oss. Notera dock att tyngdpunkten ligger på byn och rollerna kring den, samt de större tillresta sällskapen.

Förhoppningsvis leder detta till att vi får ett Askevall med ätter som verkligen utmärker sig från varandra, med familjer som är realistiska i ålder och utformning samt med ett myller av motstridiga och särpräglade karaktärer. En levande by i en levande värld.