Aralanthas inbördeskrig

Hjortar

I sju år, från 626 till 633 har det stora och rika Aralantha härjats av ett inbördeskrig. Under dessa sju år har kung Mornam styrt och folket har lidit. En stor mängd texter och berättelser, liksom arrangemang, har handlat om detta.

Urvalet här beskriver främst kuppen och inbördeskrigets tidigaste skeden.

Inbördeskriget i korthet
En kort och översiktlig introduktion till det aralanthiska inbördeskriget år för år. Innehåller även en förteckning över rollspelsevenemang som på ett eller annat sätt berört kriget. Updaterad till 631 (1998).
Kuppen, hur och varför
Om Mornams kupp och bakgrunden till det aralanthiska inbördeskriget.
Jarlar före och efter kuppen
Genomgång för varje jarladöme om hur de har farit i inbördeskriget och vilka som styr det.
Midsommarkransen
En novell som utspelar sig under torneringen "Midsommarkransen" sommaren efter kuppen. Presenterar några av personerna som sedan får en framträdande roll i kriget.
Katastrofen vid Hovaskulle
Novell som berättar om hur Randersmarks undsättningshär tillintetgjordes av kuppmakarnas arme och därmed beseglade Aralanthas öde.