Presentation av projektet

Arrangerandets fröjder - en serie i sju delar

Hjortar

I april 1997 började en artikelserie i Hjortspår om arrangerande. Ett antal artiklar skrevs och publicerades, men sedan har ett långt uppehåll tagit vid. Artiklarna i serien skulle ta upp skiftande aspekter av problemen kring att arrangera ett Levande rollspel. Artiklarna har samlats under det gemensamma namnet, Arrangerandets fröjder och skrevs av ett flertal olika skribenter.
Förhoppningsvis kommer serien någon gång att slutföras, men än så länge får vi nöja oss med dessa.

Nedan presentaras en utgivningsplan över artiklarna. Artiklarna har i den mån det är möjligt placerats i en kronologisk följd. Alltså i den ordning som de olika ämnena brukar komma upp vid arrangerandet av ett äventyr.

Publicerade artiklar

Ännu oskrivna artiklar

Redaktionen
Tobias, Patrik, Helena