Naroniens och Aralanthas regenter

Hjortar
Regent Född Krönt Död
Nar 611 fu 447 fu 321 fu
Ar 421 fu 321 fu 278 fu
Edrin 304 fu 278 fu 196 fu
Arned 201 fu 196 fu 33 eu
Daron 50 fu 33 eu 155 eu
Edarin 97 155 204*
Bodvar ? 204 236*
Stigfinn 205 236 328
Ragne 256 328 360*
Ranar 300 360 376*
Eitil 352 376 483
Grim 398 483 552*
Gladoron 473 552 627*
Mornam ? 627
Eduron 552 633 633*
inter regnum 633 ? ?
* mördad eller stupad