Tips för blivande hjälte

Hjortar

Av: Patrik Oksanen

Har du drömt om att bli en hjäte, som lovsjungs och prisas för tapperhet, ädelmod, klokskap och alla andra tänkbara dygder? Utifrån hjälteomröstningen går det att dra några slutsatser. För det första är det svårare att placera sig på genom-tiderna-listan än nu-levande-listan. Dessutom är det mer hälsosamt att vara levande än död, och betydligt roligare om nu det där med Valhall skulle vara en bluff.

Nästa iakttagelse är att en fin titel är bra att ha. Av de tio första på nu-levande-hjälte-listan har åtta en fin, eller rent av mycket fin titel. Vi har en kronprins, en prins, en hövding och sisådär fem jarlakronor.

Eftersom jarlakronorna är i majoritet (liksom aralanthierna) är det nog lättare att sikta in sig på en sådan än en prinstitel som ändå kräver någon slags börd. Av fem jarlakronor tillhör fyra de som svurit sig trogna Nars ätt. Den femte är trogen Mornam. Det gör att vi kan utesluta att ställa oss på Mornams sida eftersom det procentuellt blir svårare att komma med på listan.

Gemensamt för de fyra återstående jarlarna är att de inte har förlorat sitt jarladöme. Däremot behöver man inte ha tagit jarladömet i besittning, som jarl Henrik av Odels. Jämför gärna med jarl Simon av Noedren som inte fick en enda poäng. Men så lever han också i exil i Jarneskogen. Av Edarins totalt sex jarlar* finns alltså fyra med i toppen. Jarl Eirk av Noldria kommer först på 18:e plats, men han har inte gjort så mycket väsen av sig. Jarl/Prins Peder av Dahlen fick inga poäng över huvud taget - måhända slog jantelagen till i det fallet.

För att summera, vill du bli en riktig hjälte - satsa på en hjältekarriär hos prins Edarin, men låt inte maktbegäret synas.

Hjältar och genus

Att Erborigien är befolkat av starka kvinnor är ingen nyhet, det är bara det att vi tycks glömma det ibland...

Därför är det roligt att konstatera att kvinnorna fått framskjutna placeringar. Varghuvud vann titeln Största Hjälten Genom Tiderna och jarl Dana av Chelmar blev tvåa bland nu levande hjältar. Tyvärr var det annars tunnsått med kvinnor på genom-tiderna-listan. Männen dominerade stort. Efter Varghuvud kom jarl Dana av Chelmar först på nionde plats och hövding Rannvi på sextonde plats.

På nu-levande-listan kom Hjältekvinnorna på mer framskjutna placeringar. Tre av de tio första var kvinnor, jarl Dana, hövding Ranvi och jarlinnan Eliana.

På elfte plats slutade Eova Bergshök och Illona Roddardotter och på tjugotredje plats Eylin Vendesdotter, Falda Sköka och Njarkaflickorna. Totalt var åtta av 48 individuellt namngivna hjältar kvinnor.

Från Kungarnas land

Randersmarkare, släng hästen i väggen! Wenheimare, göm er i vargskinnet! Naronier - föredettingar! Vättar - marginaliserade! Dvärgar - nästintill stendött! Alver - finns dom!?!

Det är bara att konstatera att Hjortspårs Hjälteomröstning visar klart och tydligt att en hjälte kommer från Aralantha. Från Kungarnas land, hjältarnas hemvist, kom totalt 27 individuellt namngivna hjältar. Dominansen på nu-levande-listan var total, de sex första var alla födda i Aralantha.

På genom-tiderna-listan var det större spridning på hjältens hemvist. Här toppade en östnaronier (Varghuvud), följt av en urnaronier (Nar) och ytterligare en östnaronier (Fandral Flamhuvud) innan aralanthier lade beslag på platserna 4,5,6, 9 och två av de tre som delade tiondeplatsen.