Inbördeskriget i korthet

Hjortar

En kort och översiktlig introduktion till det aralanthiska inbördeskriget med efterföljande rollspelsevenemang som på ett eller annat sätt berört kriget.

Hösten 626 Mornam griper makten i en blodig statskupp. Bakom Mornam står delar av en missnöjd adel och köpmän från Aahren tillsammans med en mer hårdför fraktion inom kyrkan. Kung Gladoron, prins Daron och jarl Vidukinn av Noedren mördas i kungliga slottet. Överstepräst Ar mördas i templet.
Kuppmakare stormar Chelmar och dödar jarl Efan Ekenskjöld. Kuppmakare mördar jarl Thorgeir Kare i Aralond och jarl Ragnar i Tiria. Förfördelade släktingar i Erdamaar och Tuve störtar jarlarna och sluter sig till Mornam. Mornam kontrollerar m a o Aahren, delar av Erdamaar, Tuve, delar av Aralond, Odels, delar av Chelmar, Åtuna och Tiria.

Vintern 627 Prins Edarin samlar motståndet i västra Chelmar. Randersmark stödjer den störtade kungafamiljen och går i krig. En randersk fylking som kommer från Naronien nedgörs i hårda strider i Björkskogen och av jarl Meiron av Odels framryckande styrkor. Nordmännen tvingas lämna Aralond och får en fristad i Dahlen. Jarl Peder av Dahlen förklarar Dahlen för neutralt och utropar sig till prins.

Våren 627 Prins Edarin utropas till riksföreståndare i kronprins Edurons frånvaro.  Mornam börjar belägra Noedren. Randersmark lider nederlag vid Hovaskulle i Åtuna.

Sommaren 627 Randersmark tvingas till fred. Noedren faller, och delas upp av grannarna. Midsommarkransen hålls och vinns av riddar Henrik, sedermera jarl Henrik av Odels.

Våren 628 En här från Aralond besegrar Feodras här vid Rislid. Jarl Arin Falk av Feodras stupar.

Hösten 628 Prins Edarins styrkor vinner en stor seger mot Mornams jarl av Chelmar, Ogil Otterberg, vid Jalum.

Vintern 629 Prins Edarin leder en mindre här genom Väktarbergen. Med bistånd av alvprinsen Gillome seglar han sedan till Aralond. Samtidigt har prins Peder av Dahlen slutit upp på Edarins sida. Tillsammans stormar de Aralond. Jarl Olduin Stormfare av Aralond faller.
Sommaren 629 Prins Edarins styrkor slår tillbaka två härar, under friherren av Rödje och jarlen av Odels, som försökte ta tillbaka Aralond.

Hösten 629 Dana av Verdfeldt, prins Edarins främsta härförare, besegrar jarl Otterberg av Chelmar i grunden vid Arenäs. Mornam låter avrätta den oduglige jarl Ogil Otterberg. Ny jarl blir Peder Oxblod. Mornam låter utförda Trohetslagarna där minsta motstånd mot hans regim straffas hårt.

Vintern 630 Jarlen av Odels kommer till Aralond för torneringen Vinterrosen. Prins Edarin utser Dana av Verdfeldt till tillförordnad jarl av Chelmar och Henrik av Oxsala Slott till tillförordnad jarl av Odels. Två framstående befäl döms till landsförvisning för fanflykt av prins Edarin.

Våren 630 Stora delar av Edarins här flyttas till Chelmar.

Sommaren 630 Jarlen av Odels leder sin här mot Feodras, som inte kan motstå fienden i fält. Jarlen av Odels stormar halva staden Feodras innan jarlinnan personligen tar befälet och driver ut fienden. En belägring inleds.
Friherren av Hellon leder en del av Oxblods här överraskande mot Stangerpasset i norra Chelmar, en kår från Noldria håller passet men förintas nästintill. Jarl Dana av Chelmar går till angrepp mot Hellon, och vinner en blodig seger vid Hellons andra slag. Jarl Oxblod rycker in i Verdfeldt, plundrar och har sitt säte där under ett par månader.

Vintern 631 Jarl Oxblod lämnar Verdfeldt.

Våren 631 Jarlen av Odels bryter belägringen av Feodras och drar ur sina trupperna ur striderna. Istället tvingas friherre Edar Eldsklo ta befälet över resterna av Mornams sydhär. Eldsklo retirerar mot Setvi för att omorganisera sina trupper. Han håller stånd mot jarlinnan av Feodras och prinsens trupper. Den Aldorianska frikåren stormar överraskande Patre, som hålls av Odels trupper.

Sommaren 631 Jarl Oxblod av Chelmar rycker fram för att belägra Meldar. Stormningsförsök misslyckas. Samtidigt har jarl Dana sluppit undan och stormar istället överraskande Chelmar. Samtidigt går friherredömena Eidensjö och Oxsala över till jarl Dana. En kår under Irrfärdur tar Hellon och riddar Jorund Morgongåva understödjer en resning som tar Tunmar. Oxblod tvingas mot Chelmar, som han misslyckas med att ta tillbaka. Mornam leder själv en här från Aahren som tar tillbaka Tunmar.
Nerina Nordangård av Meldar förhandlar fram ett vapenstillestånd å prins Edarins vägnar med jarlen av Odels. Vapenstilleståndet upprör Mornam, men sträcker sig fram till midvinter. Därefter kan ett längre vapenstillestånd träda i kraft om det accpeteras av alla parter.

Hösten 631 Oxblod vänder sig mot Oxsala och Eidensjös friherredömen för att ta hämnd för sveket. Han härjar delar av Oxsala innan ett gemensamt uppbåd från Oxsala och Eidensjö tvingar Oxblod att dra sig tillbaka till vinterkvarter i Tivestland.
Friherren av Drikros i södra Odels väljer att bryta med sin herre jarl Meiron och ställer sig under Mornams beskydd. Två landriddare i norra Drikros står dock lojala mot sin jarl. Mindre skärmytslingar mellan trupper lojala mot Mornam och jarl Meiron av Odels förekommer.

Rollspelsevenemang i krigets skugga

* Kriget en bisak i evenemanget.

Fandrals Gravöl hösten 626
Gyllene Hjortens Orden får vetskap om kuppen när man ska dricka fallne Fandral Flamhuvud till.

* Midvinter på Gyllene Hjorten 626
Med Mornamssoldater in på knutarna.

Rafnur i Noedren vintern 627
Miniäventyr.

Jorund, Henrik, Arimir & Ulver i Noedren vintern 627
Miniäventyr.

* Vårsommaräventyr/Torskåren på flykt vårsommaren 627
Äventyrarna under ett extra våräventyr hittar på utmattade rester av Torskåren.

Prins Edarins Fältläger hösten 628
Regn, regn, regn och rådslag.

Sjöhästen vintern 629
Segerfest i Aralond.

Efter Arenäs hösten 629
Miniäventyr efter slaget vid Arenäs.

* Mordet på Beren Skrivare höst-vinter-vår 629-630
Deckargåta i Aralond via brevkampanj.

Brott & Straff vintern 630
Krigsrättegång mot Bergshök och Roddardotter i Aralond.

Aftonsäventyr (Mikroäventyret) hösten 630
Möte på ett värdshus bakom fiendernas linjer i norra Chelmar.

Möte i Meldar våren 631
Jarl Danas stab diskuterar läget.

Krigsråd i Meldar vårsommaren 631
Jarl Dana håller överläggningar och möter sändebud.

Afton i Arenäs vintern 631
Adeln, befäl och sändebud diskuterar vapenstillestånd med Odels.