Aralanthas historia

Hjortar
Det följande kalendariet är gammalt, ungefär samtida med andra delen av Laurentius krönika, alltså 1991. Det bör därför delvis läsas som en kuriositet, men det finns en del fakta som kan vara intressanta ändå.
- Vävaren

Detta kalendarium innehåller en summarisk beskrivning av Aralanthas historia, så långt den är känd. Mycket är ofullständigt och mycket kortfattat beskrivet.

före Nar Nem undervisar folket.
ca 600 Nar föds och vid femton års ålder börjar han förkunna om gudarna. Läran sprider sig och Naronien bildas.
421 f.u.Nars ende son Ar föds.
449 f.u.Nerod besegrar Nems son Nemral i envig.
321 f.u.Nar dör, Ar kröns.
124 f.u.Rakenskogen börjar tyna bort.
50 f.u.Prins Daron son av Arned föds.
8 f.u. Konung Arned bryter upp från Naronien.
3 f.u. Belägringen av Rander börjar.
0 Arned utropas till konung av Aahren med omgivande land.
1 e.u.Rander och hans folk korsar Sorgens flod.
6 Det stavbyggda templet i Aahren invigs och de gamla gudabilderna från Borgevid installeras.
11 De vises råd inrättas i Aahren.
19 Den nya almanackan gillas av konung Arned.
21Kungatornet i Aahren står färdigt. Slottsbygget fortsätter dock.
28Randersmark går över till den nya almanackan.
33Konung Arned dör, Daron kröns.
48Det Naronska myntsystemet Hjim bryter slutgiltigt samman.
50Det nya myntsystemet tas i bruk. Mynten slås med Kungatornet på framsidan.
97Prins Edarin föds.
133Kronprins Darvan dödas i ett svältuppror.
151De första alverna låter omtala sig i västra Aralantha.
155Konung Daron dör, prins Edarin kröns.
173Väktaravtalet sluts och väktarborgen i Feodras börjar byggas.
199 Feodras borg tas i bruk.
204 Konung Edarin mördas, Bodvar tager makten.
205 Änkedrottningen Lohria föder prins Stigfinn.
222Enlagon den gamle föds.
236Aahren återtas av Stigfinn som tager hämnd för sin fader och låter kröna sig till konung.
238Konung Stigfinn inrättar jarlaämbetet i nio städer: Aahren, Aralond, Chelmar, Dahlen, Erdamaar, Noedren, Odels, Tuve och Åtuna.
240Överstepräst Koshar avsätts och fördrivs sedan det avslöjats att han i lönndom tjänat Loke.
244Skolan för Skalder och lekare inrättas i Aahren.
256Prins Ragne föds.
258Äldste Falaras dör, Mykith väljs till ny äldste.
261Alvdrottningen Lomelen försvinner från sitt folk i Väktarbergen
261Det stora gruvraset.
268Östra stranden vid Aahren bebyggs.
296Zaffra föds.
300Prins Ranar föds.
300Prins Ragne rensar upp Gyllene Hjorten, Koshar flyr till Bakrat.
306Koshar dör på Bakrat.
328Konung Stigfinn dör,Ragne kröns.
352Prins Eitil föds.
360Konung Ragne stupar i de stora sjökrigen, Ranar kröns.
374Det första stora kriget mot Naronien bryter ut. Naronien anfaller Noldria och fortsätter mot Aahren.
376Konung Ranar stupar i slaget på Nebreon, Eitil kröns.
378Naronien besegras.
379Äldsten Enlagon den gamle dör, Kythlea ny äldste.
398Prins Grim föds.
445Zaarvi får stadsrättigheter i Randersmark.
473Prins Gladoron, son av Grim föds.
476Det långa kriget börjar.
483Konung Eitil dör, Grim kröns.
546Brethlavi belägras, druider bistår och bryter belägringen.
549Naronien gör stor offensiv söderut.
551Aralantha segrar i hård drabbning vid Nebreon. Naroniens härar viker och samlas på nytt.
552Konung Grim stupar i det avgörande slaget vid Stupavad. Aralanthas här rivs upp och kriget slutar med landavträden till Naronien. Gladoron kröns och prins Eduron föds.
559Norra Landsvägen helt färdiglagd mellan Aahren och Noedren.
591Laurentius blir äldste vid Aahrens skola.
593Prins Vidar av Randersmark föds.
599Nordmännen anländer till Aralonds kust. Bue blir Jarl.
600Sigurd, Bues son föds.
606Gillome och Jotnir anländer Aralond.
612Jotnir upptas i Aahrens prästerskap.
613Gillome börjar studera i Aahren.
614Sigurd och Gillome möts i Aahren.