Krönikehändelser

Hjortar

De nedan uppräknade händelserna ingår alla i Laurentius krönikor. Innehållet är något utökat jämfört med de publicerade delarna eftersom även outgivna revisioner av första delen och delar ur den tredje delen finns medtagna.

Första delen
617/10/12Laurentius vaknar med drömmar, besöker Ar mm.Eduron ger sig ut på resa.
617/10/22Eduron når Noedren.
617/10/25Eduron når Laumarn.
617/10/30Eduron når Brethlavi.
617/11/01Eduron når Gyllene Hjortens värdshus.
617/11/03Eduron når Rakenälven och möter Mirk.
617/11/06Eduron och Mirk når Björkskogens bryn På kvällen når de ett värdshus stax söder om vägskälet mot Yabon. Eduron räddar en ung kvinna.
617/11/09Eduron och Mirk når Yabon.
617/11/19Eduron och Mirk får Garguls borg inom synhåll.
617/11/20Eduron och Mirk skiljs, Eduron fortsätter mot nordväst, Mirk mot nordost och Arnak.
617/11/27Eduron träffar upprorsledare i Hernevi, tumult uppstår.
617/11/28Eduron tvingas ge upp sina försök att rädda upprorsledaren, reser vidare.
617/12/08Eduron når Städets stad och blir förd inför Dvalin.
617/12/29Eduron lämnar Städets Stad.
618/01/14Eduron passerar Gargul.
618/01/29Eduron når Randersborg.
618/02/02Konung Arngrim stupar.
618/05/11Dvalins rådslag vid den Gyllene Hjort.
618/06/02Slaget vid Städets Stad.
618/06/30Eduron möter Varghuvud.
618/08/06Eduron möter Valnir.
618/09/26Jarl Bue av Aralond dör.
618/11/18Varghuvuds här går i vinterläger.
618/12 Aralantha håller härting utanför Aahren.
619/01/01Aralanthas här bryter upp.
619/02/03Stölden av Aralanthas horn upptäcks.
619/03/04Valnir ger sig ut på resa.
619/03/28Bud når Aahren att hornet finns i björkskogen.
619/03/30Varghuvud bryter vinterlägret.
619/04/02Varghuvuds första seger för året.
619/04/05Aralanthas förtrupper, under befäl av Marke Hammervall, vinner en första drabbning på Nebreons slätt.
619/04/15Prinsessan Nannas sällskap överfalls utanför Laumarn och hon förs bort.
619/04/16Eduron anländer till Källflödesborgen.
619/04/18Dvalin segrar vid Städets Stad.
619/04/20Varghuvud slåss och tappar i bergen. Hon träffar Valnir och kallar vargar till hjälp.
619/04/26Eduron och Varghuvud avreser mot Gargul.
619/04/28Dvalin leder de samlade härarna till seger vid Källflödesborgen.
619/05/04Gargul försätts i beredskap.
619/05/08Gargul raseras, Dvalin anländer till staden, Varghuvud och Ulf försvinner.
619/05/09Eduron, Gissur och Dvalin rider mot Nebreon. Sigurd och Gillome mfl håller stort möte vid Gyllene Hjorten, Nanna räddas.
619/05/10Aralanthas horn återfinnes, ett märkligt svärd dras ur en sten.
619/05/18Randersmark vinner avgörande drabbning i trakten av Flaudi.
619/06/09Det stora slaget på Nebreons slätt.
619/06/18Gissur väljes till hövding av Östra Naronien.
619/06/20Östra Naronien utropas till självständigt rike.
619/06/24Midsommarfirandet på Nebreons slätt inleds.
619/06/27Rannvi meddelar Ar att hon ämnar följa med Gissur.
619/09/11Gissur mördas, Rannvi hämnas omedelbart och tar makten.
619/09/24Nannas och Vidars förestående vigsel kungörs.
619/12/19Inbrott i den Höges tempel i Aahren.
619/12/20Ar befinns vara försvunnen.
619/12/24Julfirande uteblir, missnöje med stadens handel utbreder sig.
620/02/01Konungen av Aralantha kallar till sig sina jarlar.
620/03/02Konungen kungör sitt beslut om tull.
620/03/25Oroligheter i Aahren hindrar eskorten att komma iväg.
620/03/26Eskorten tager sig obemärktut ur staden.
620/04/18Aahrens siste präst ger sig av.
620/05/01Bondemanifestation i huvudstaden.
620/05/14Eskorten överfalles, Nanna bortföres. Om aftonen återfördes hon av eskorten.
620/05/19Sigurd, Anund och en okänd åldring besegrar draken Zaffra.
620/05/26Eskorten försvinner i Ödesskogen.
620/06/08Vapenbeslag i Aralond.
620/06/16Kungliga slottet i Aahren stormas. Torgeir Kare undsätter, pöbeln besegras.
Andra delen
620/08/19Duval anländer Tiria.
620/10/29Lomberna angriper Tiria.
620/11/03Tiriaborna återtar hamnen.
620/12/18Nya anfall från lomberna.
620/12/25Isen lägger sig i Arabukten.
621/01/17Tvångsvärvningarna återupptages av Naronien.
621/01/23Prins Kei och Hrafn möts.
621/01/27Nemevids stormklockor ringer.
621/03/27Lamben sköljer.
621/04/17Tiria stänger sina portar.
621/04/18Lomberna erövrar Norrport och Hamnport.
621/05/01Gillome sliter av ödestrådarna hos Fernefer. Eskorten kommer på vandring igen.
621/05/07Prins Vidars välkomstfest för sin brud.
621/05/07Duval lämnar Tiria.
621/05/10Jarlen av Tiria mördas.
621/05/19Vidar och Nanna vigs.
621/05/19Sigurd, Gillome mfl bryter upp från Randersborg.
621/05/20Vidar krönes till konung av Randersmark.
621/05/30Hären i Aralantha kommenderas ut att bruka jorden.
621/06/04Sigurd, Gillome mfl siktar Tiria.
621/06/09Vidar skickar trupp mot Tiria.
621/06/10Jotnir och prins Kei möts.
621/06/13Sigurd, Gillome mfl installerar sig i Tirias gamla borg.
621/06/16Tiria stormas av Sigurd med följe.
621/06/16Gillome och Jotnir går till sjöss.
621/07/01Randersmarks här bryter upp mot Naronien.
621/07/04Duval låter sända förplägnad in i Tiria.
621/08/12Jotnir och Gillome äntrar Nems port på Bakrat.
621/08/20Den stora spannmålsutskänkningen i Aralantha påbörjas.
621/08/30Den stora spannmålsutskänkningen i Aralantha avslutas.
621/09/21Lomber anfaller den gamla Tiriaborgen.
621/10/18Lomberna kapitulerar och drar hem.
621/10/21Duval lämnar Tiria för Aahren.
621/11/03Rådslag i Aahren. Sigurd blir jarl av Aralantha.
621/11/03Konung Gladoron stämmer till härting.
621/11/03Eduron och Ulf lämnar Aahren.
621/11/12Eduron och Ulf når Noedren.
621/11/18Eduron och Ulf når den Gyllene Hjorten.
621/12/06Duval besöker Vidar i Klintjebergen.
621/12/23Eduron och Ulf når Ulfs hembygd i Grå Bergen.
621/12Dvärgarna besätter Norrskenströskeln.
622/01/11Eduron siktar Nems Gadd.
622/02/04Eduron finner Varghuvud.
622/02/17Eduron och Varghuvud träffar resarna.
622/02/18Eduron och Varghuvud ansluter till dvärgarna på Norrskenströskeln.
622/03/05Ar besöker Rannvi i Gargul.
622/03/06Loke angriper Norrskenströskeln.
622/03/07Aralanthas här lämnar Aahren.
622/03/10Rannvi drar i fält.
622/03/12Gillome och Jotnir återkommer till porten.
622/03/18Sigurd avseglar med Tirias nya flotta.
622/03/20Aralanthas här når Chelmar.
622/03/21Sigurd och Tirias flotta anfaller Gorbak.
622/03/25Sjöslag mellan Tiria och Lomberna, Sigurd, Gillome och Jotnir återförenas.
622/04/03Rannvi gör upp med Vidar i Klintje.
622/04/03Aralanthas förtrupper når Stupavad och finner det besatt av Naronien.
622/04/05Slaget på Nebreon. Konung Gladoron av Aralantha såras.
622/04/06Loke fördrivs från Norrskenströskeln.
622/04/07Slaget om Norrskenströskeln avgöres.
622/04/10Hela den Aralanthska hären grupperas vid Stupavad.
622/04/19Eduron och Varghuvud träffar Vidar.
622/05/23Eduron, Dvalin och Rannvi möts utanför Triti.
622/06/09Slaget vid Stupavad påbörjas.
622/06/10Dvalin och Eduron anländer Stupavad.
622/06/10Eduron tar tillfälligt över styret av Aralantha.
622/08/26Kei kommer tillrätta.
622/08/27Nems spira förstöres av Ar.
622/08/28Nemevid intas, återtar namnet Borgevid.
622/08/29Dvalin lämnar Borgevid.
Tredje delen
622/08/30Sigurd, Gillome mfl festar i Tiria, Kei avreser sent på natten.
622/09/04Dvalin når Triti.
622/09/13Dvalin och Laurentius möts på den Gyllene Hjorten.
622/09/21Kei anländer Borgevi, han och Varghuvud träffas.
622/09/26Tirias flotta avseglar.
622/10/03Tirias flotta går till angrepp mot Lombarern.
622/11/18Prins Gorm av Randersmark föds.
622/11/19Lombarerna kapitulerar, fred ingås.
623/04/05Hövding Rannvi tillfångatages.
623/05/13Hövding Rannvi fritas vid den Gyllene Hjorten, orden grundas av Viderik.
623/09/01Eduron överlämnar Naronien till Prins Kei.
624/03/05Lohriel bortrövas.
624/04/07Eduron lämnar Borgevi.
624/05/09Drafurs fest i Randersmård.
624/08/01Gillome upphinns av Dvalins kurir på Stormudd.
624/09/07Zaffra snuvas på Nems symboler.
624/10/12Rannvis Gästabud i Gargul. Mornams försök till utpressning misslyckas.
624/11/04Idun, Liv, Zazzna och Tova möter Sigurd, Gillome Rafner och Fandral samt senare Konung Vidar utanför Arnak.
624/12/11Sigurd möter Zazzna och Tova mfl vid Myrra. En trollkarl fördrivs.
624/12/21Sigurd och Gillome dricker jul i Trennevid.
625/01/26Varghuvud föder en son.
625Möte vid Gyllene Hjorten, Rafner dubbas till Riddare av Gyllene Hjortens orden.
625/04/09Stormningen av Triti påbörjas.
625/04/10Triti faller.
625/05Äventyr i Raschskogen.
625/06Stormidsommar firas vid Gyllene Hjorten.
625/06Sigurd, Gillome, Rafner och Fandral startar sin resa till Aahren.
626/05Äventyr, möte med Zaffra. Sigurds amulett dyker upp och försvinner.
626/07Jakten på Jarl Sigurds amulett. Ebhen mfl i Havaport.
626Zaffra dör.
626Krönikorna nedtecknas.
626Mornams statskupp i Aralantha.