Råd och anvisningar till arrangörer beträffande ekonomi

Hjortar
Av: Ingrid Fahlgren

Budget

Du måste lämna in en budget till styrelsen och få den godkänd. Gör det i god tid, så att styrelsen får en rimlig chans att bedöma om budgeten är sund.

Var inte alltför optimistisk, underskatta inte dina utgifter, överskatta inte antalet deltagare.

Ovanpå de utgifter man vet om, brukar man alltid lägga på en post för "Övrigt", eftersom det alltid dyker upp sånt som man inte har räknat med.

Och ovanpå detta förväntas du lägga 10 % till föreningen. Du kan kalla det hyra, förslitning (eftersom du kan använda föreningesn inventarier) eller vinst, huvudsaken är att du räknar med att bidra till föreningens fortlevnad.

Deltagaravgifter

Räkna inte med andra deltagare än dem som du säkert vet ska komma, lev inte på hoppet. Se till att du får in deltagaravgifterna i tid, genom att sätta ett gränsdatum, efter vilket anmälan är definitiv, och efter vilket det utgår förseningsavgift- Skriv intrigerna med tanke på de deltagare som bevisat sitt intresse genom att betala i tid eller genom att kontakta dig för dispens.

Meddela kassören en lista över dina anmälningar. Då kan du få tillbaka kontinuerlig information om vilka som har betalat.

Redovisning

Det absolut viktigaste beträffande redovisningen är att du har kvar alla kvitton. Om du haft problem med att få kvitton för vissa utgifter får du skriva egna intyg på att du har betalat. Om du har inkomster, t ex deltagare som betalar direkt till dig, ska du skriva intyg/kvitton på det också.

Dessa kvitton, uppklistrade på A4-ark och försedda med förklaringar, är vad kassören framför allt behöver som redovisning. Det är också bra att du skriver listor över dina utgifter och inkomster. Om du gör en balansräkning och jämför med din budget är det ett plus, men inte lika viktigt som kvittona. Och kom ihåg, att nu finns inte längre posten Övrigt, nu vet du vad du behövde de pengarna till.

Lycka till!