Miniäventyrshelgen 628

Hjortar
Förra (Upp) femtonde av arton (UppNästa

Foto: Peter Engström
Mornamssoldater under genomgången innan äventyret.