Miniäventyrshelgen 628

Hjortar
Förra (Upp) artonde av arton (Upp)

Foto: Peter Engström
Närsynt vätte.