Äventyrskollo 632

Hjortar
Förra (Upp) tjugoförsta av tjugofem (UppNästa

Foto: Annika Svennson
Liann Ståhlnacke, fd ödestroende, på Brutna Lansen.