Död Mans Plats

Hjortar
Förra (Upp) trettiosjätte av trettiosex (Upp)

Foto: Peter Engström
Väg till läger