Ett eko från det förflutna

Hjortar
Förra (Upp) sextonde av sexton (Upp)

Foto: Johan Käll
Ässping på väg