Midvinter 634

Hjortar
Förra (Upp) tjugonde av tjugo (Upp)

Foto: Johan Käll
Visthusbod