Midsommar 634

Hjortar
Förra (Upp) nittonde av nitton (Upp)

Foto: Annika Svensson
Vigdir och ?