Stormidsommar 625 - fotogalleri

Hjortar
(Upp) (Upp)

Inget äventyr i Gyllene Hjorten har blivit så omtalat som Stormidsommar 625. Det är fortfarande vårt största och längsta arrangemang. Som barderna har skrivit i sången "Vid Gyllne Hjortens värdshus, höll Vidar sommarfest..." I hela nio dygn festade vi vid ängarna.

Ängen
Foto: Peter Engström
Ängen igen
Foto: Peter Engström
Mera ängen
Foto: Peter Engström
Naronska och Wenheimska
Foto: Peter Engström
Randersmarks överstepräst
Foto: Peter Engström
Sigurds väpnares tält
Foto: Peter Engström
Värdshustältet
Foto: Peter Engström
Arimir
Foto: Peter Engström