Tillit och misstro 640

Hjortar
Förra (Upp) tjugoförsta av tjugofyra (UppNästa

Foto: Tobias Amnell
Aralanthier (med fånig hatt).