Att bli medlem

Hjortar

Gyllene Hjorten är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av levande rollspel i Erborigien. Den som vill bli medlem börjar med att kontakta styrelsen eller vår utsedda kontaktperson, Lennart Egerqvist (se lista med kontaktpersoner). Notera att det inte finns någon åldersgräns för medlemskap, men att barn och ungdomar måste delta på våra arrangemang tillsammans med någon som tar ansvar för dem. Av hävd anser vi personer som börjat gymnasiet som mogna nog att ta ansvar för sig själva.

När medlemskapet är ordnat återstår att betala den årliga avgiften. Lämpligen görs betalningen till föreningens BankGiro: 5721-0270. Glöm ej att skriva adress, epost, telefon, namn och gärna födelsedatum.

Årliga avgifter för medlemskap.
250:-för vuxna.
100:- för ungdomar upp till 18 års ålder.
20:- för barn upp till 10 års ålder.
1000:-fem års medlemsskap.

Nästan alla våra arrangemang är öppna även för icke medlemmar. Men som medlem får du även: lägre priser på arrangemang, tidningen Hjortspår samt rätt att låna tält och rekvisita, med mera...

Deltagaravgifter

För att delta vid enskilda arrangemang tas i allmänhet deltagaravgifter ut. Vanligen är arrangemangen öppna även för icke medlemmar, men då till en kostnad omkring 20% högre än för medlemmar.

Styrelsens policy beträffande återbetalningar

Fram till av arrangören fastställt datum (t ex arrangörens förseningsdatum, 2 veckor före arrangemanget, 3 veckor före) får man tillbaka sin anmälningsavgift.

Därefter är den förverkad, utom i fall av force majeure. Med force majeure avses sådant som den anmälde ej rimligen kunnat förutse, t ex egen sjukdom, plötsligt uteblivna transportmöjligheter m.m. I tveksamma fall avgör styrelsen.

Ladda gärna ned Nybörjarhäftet 2002